37ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: Προωθώντας την εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά

37ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: Προωθώντας την εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Το 37ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης θα βάλει τα καλά του, θα γεμίσει χαμόγελα και θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους φίλους του αλλά θα κάνει κι αυτό βόλτες στο εξωτερικό! Γιατί; Διότι συμμετέχει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα Erasmus +  το οποίο έχει τίτλο:

Mult’culture  Promote Education for Cultural Heritage, δηλαδή προωθώντας την εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Πρόκειται για ένα σχέδιο σύμπραξης σχολείων διαφόρων χωρών της Ευρώπης. Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι τα :

  1. EB1/PE de Câmara de Lobos, Madeira, Πορτογαλία
  2. ZPO SzkolaPodstawowa w Strawczynie, Πολωνία
  3. 37ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδαα
  4. IstitutoComprensivo, Ponzano Veneto, Ιταλία
  5. Pia Bratianu, Secondary School, Βucharest, Ρουμανία                                                                                        Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για δύο χρόνια, αρχής γενομένης από της 3/9/2018 με καταληκτική ημερομηνία τις 2/9/2020.

Ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες – τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές- την ευκαιρία να:

  • μάθουν περισσότερα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό,
  • να ανταλλάξουν καλές πρακτικές,
  • να εμπλουτίσουν τα σχολεία τους με νέες ιδέες
  • καθώς και να προωθήσει την έννοια της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών κοινοτήτων της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από το Ι.Κ.Υ και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα μπορεί κανείς να βρει στο https://www.facebook.com/ErasmusPlusmulticultureheritage37PrimThessGreece/