1,138 δισ. άντλησε το δημόσιο σε δημοπρασία τρίμηνων, εντόκων γραμματίων

1,138 δισ. άντλησε το δημόσιο σε δημοπρασία τρίμηνων, εντόκων γραμματίων

Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 0,99% αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκειας.

Το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 1,353 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 1,55 φορές το δημοπρατούμενο ποσό όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.