Ψεκασμοί κατά των κουνουπιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ψεκασμοί κατά των κουνουπιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

H Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε πως την ερχόμενη θα διενεργηθούν ψεκασμοί, με σκοπό την τη διενέργεια ψεκασμών τηνκαταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών.

Οι ώρες πραγματοποίησης των ψεκασμών είναι από τις 05.30 το πρωί ως 10.30 το πρωί.

Οι αεροψεκασμοί είναι μέρος του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την προστασία της δημόσιας γγείας των πολιτών και τη μείωση της όχλησης από τα κουνούπια.

Την υλοποίηση του έργου των ψεκασμών έχει αναλάβει ανάδοχος ερταιρεία, η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και αυξημένη εμπειρία σε τέτοιου είδους εφαρμογές.

Οι δράσεις θα επιβλέπονται από επιστήμονες και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα γίνονται σε χαμηλό ύψος και μόνο πάνω από τους ορυζώνες, ενώ θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα σκευάσματα, για το οποία έχει δοθεί η προβλεπόμενη άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο.

Επιβάλλεται η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού από τους τοπικούς φορείς και αρχές, καθώς και η λήψη μέτρων, ώστε να αποκλειστεί η παρουσία πολιτών εντός των ορυζοκαλλιεργειών κατά τη διενέργεια των ψεκασμών.