Χιλιάδες οι αιτήσεις για ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Χιλιάδες οι αιτήσεις για ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί κατέθεσαν και φέτος οι αιτήσεις για την πρόσληψη τους στα σχολεία της χώρας την επόμενη σχολική χρονιά.

Τα στοιχεία που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2018-2019, ανακοινώθηκαν ήδη από το υπουργείο Παιδείας.

Συνολικά, στο διάστημα από 13 έως 30 Απριλίου καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του υπουργείου Παιδείας οι αιτήσεις 121.616 εκπαιδευτικών για τους πίνακες αναπληρωτών και 68.439 εκπαιδευτικών για τους πίνακες ωρομισθίων.

Ο αριθμός των αιτήσεων ανά περίπτωση αφορά τις αιτήσεις 98.928 αναπληρωτών και 56.981 ωρομισθίων στα σχολεία γενικής παιδείας, 19.330 αναπληρωτών και 8291 ωρομισθίων στα σχολεία ειδικής αγωγής, 3.358 αναπληρωτών και 3.167 ωρομισθίων στα μουσικά σχολεία.