Φυσικό αέριο: Γιατί “έφαγε” πρόστιμο 60.000 ευρώ η ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο: Γιατί “έφαγε” πρόστιμο 60.000 ευρώ η ΔΕΠΑ

Πρόστιμο 60.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη ΔΕΠΑ για μη συμμόρφωση της εταιρείας σε μία από τις συνολικά επτά δεσμεύσεις, που έχει αναλάβει στην κατεύθυνση του ανοίγματος της αγοράς φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας η Επιτροπή έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι η ΔΕΠΑ δεν συμμορφώθηκε στην υποχρέωσή της να προσφέρει από τις 30 Νοεμβρίου 2012 και εφεξής στους πελάτες της, τη δυνατότητα Σύμβασης Πώλησης φυσικού αερίου, χωρίς την υπηρεσία μεταφοράς φυσικού αερίου.

Είχε επίσης υποχρέωση να μη διαφοροποιεί τις αποσυζευγμένες συμβάσεις ως προς την τιμή προμήθειας φυσικού αερίου από τους όρους των συζευγμένων συμβάσεων και να μη χορηγεί βάσει των όρων τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε κίνητρο για τη σύναψη συζευγμένης σύμβασης, ούτε αντιστρόφως να δημιουργεί αντικίνητρο στη σύναψη αποσυζευγμένης σύμβασης.

Η επιχείρηση συμμορφώθηκε πάντως στις ακόλουθες δεσμεύσεις:

α) την εισαγωγή του συντελεστή ευελιξίας

β) την εισαγωγή της χρέωσης εισόδου ΕΣΦΑ στο νέο σύστημα τιμολόγησης της ΔΕΠΑ,

γ) το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών,

δ) τις πρότυπες συμβάσεις εκχώρησης ΔΜΙ

ε) τις πρότυπες συμβάσεις αγοροπωλησίας φυσικού αερίου εντός της δεξαμενής ΥΦΑ και

στ) την εκχώρηση μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ και δέσμευση μεταφορικής ικανότητας από τη ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ αντίστοιχα.

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, αφού συνεκτίμησε το περιορισμένο εύρος της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης της ΔΕΠΑ προς τις δεσμεύσεις της και την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας της στην κατεύθυνση του ανοίγματος της αγοράς φυσικού αερίου της επέβαλε το πρόστιμο των 60.000 ευρώ, αλλά και προειδοποίησε με νέο πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν συνεχιστούν οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.

naftemporiki.gr