ΤτΕ: «Αγκάθι» για τις τράπεζες τα στεγαστικά δάνεια

ΤτΕ: «Αγκάθι» για τις τράπεζες τα στεγαστικά δάνεια

Τα στεγαστικά δάνεια εξακολουθούν να παραμένουν το μεγάλο «αγκάθι» για τις τράπεζες καθώς παραμένουν στην επικίνδυνη «κόκκινη» ζώνη.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) σύμφωνα με τα οποία, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), τον Μάρτιο άγγιξαν τα 92,4 δισ. ευρώ δημιουργώντας «μαξιλάρι» 1,3 δισ. ευρώ έναντι του αρχικού στόχου.

Οι θετικές επιδόσεις, σύμφωνα με την ΤτΕ, οφείλονται κατά κύριο λόγο στις χαμηλότερες από το αναμενόμενο καθαρές ροές νέων NPEs, καθώς και στις υψηλότερες από το αναμενόμενο διαγραφές και εισπράξεις.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης NPEs βρίσκεται στο 48,5%, υψηλότερα από το επίπεδο της πρόβλεψης για το εν λόγω τρίμηνο του 48,1%, κυρίως λόγω του μειωμένου όγκου συνολικών δανείων για την περίοδο. Ο δείκτης NPLs βρίσκεται στο 33,6%, υψηλότερος συγκριτικά με την πρόβλεψη του 32,8%.

Στον αντίποδα, οι πωλήσεις κινήθηκαν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα -με βάση το σχεδιασμό των τραπεζών- ενώ και οι ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων είχαν μειωμένη συμβολή, καθώς εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλότερο από το επιθυμητό επίπεδο.

Σε ότι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) οι τράπεζες πέτυχαν το στόχο, καθώς υποχώρησαν σε 63,9 δισ. ευρώ, όσο και ο στόχος που είχε τεθεί. Οι τράπεζες πέτυχαν μείωση των δανείων αυτών κατά 1,8% ή 1,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017.

Χαμηλές εμφανίζονται οι επιδόσεις στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο καθώς σημειώθηκε τριμηνιαία μείωση μόλις 0,3%. Σε ετήσια βάση (συγκριτικά με το Μάρτιο του 2017), η μείωση των NPEs στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο άγγιξε το 12,6%, στο καταναλωτικό το 23,4%, ενώ στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο σημειώθηκε μείωση των ΜΕΑ κατά μόλις 0,8%.

Καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο και στο χαρτοφυλάκιο ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπου η τριμηνιαία μείωση άγγιξε το 5,1% και 6,6% αντίστοιχα.