Το Υπουργείο Παιδείας… κλείνει τα σύνορα για τα ελληνικά σχολεία!

Το Υπουργείο Παιδείας… κλείνει τα σύνορα για τα ελληνικά σχολεία!

Μόνο εγκεκριμένες από την κυβέρνηση εκδρομές στο εξωτερικό θα μπορούν να οργανώνουν πλέον τα ελληνικά σχολεία, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας!

Στην εν λόγω απόφαση επισημαίνεται μεταξύ άλλων: “Οι μετακινήσεις μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων πλέον δεν επιτρέπονται. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων.”

Σύμφωνα με ι το υπουργείο, η απόφαση βασίζεται στη λογική, ότι κάποιοι μαθητές αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε αυτά τα ταξίδια.

Ήδη αντιδρούν ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων που πλήττονται περισσότερο από αυτή την εξέλιξη, καθώς στήριζαν πολλά προγράμματά τους σε αυτά τα ταξίδια και τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού.

Το υπουργείο επιτρέπει τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τις αδελφοποιήσεις μόνο με ελληνικά σχολεία της ομογένειας και όχι της κάθε χώρας.