Τέσσερις παρεμβάσεις 2,5 εκατ. ευρώ στη Νάουσα από την ΠΚΜ – Τι περιλαμβάνουν

Τέσσερις παρεμβάσεις 2,5 εκατ. ευρώ στη Νάουσα από την ΠΚΜ – Τι περιλαμβάνουν

Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη της Νάουσας θα υλοποιηθούν μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της ένταξης των συγκεκριμένων έργων στο ΕΣΠΑ από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2,5 εκ. ευρώ και αναμένεται να συμβάλουν στην αστική αναζωογόνηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στη Νάουσα, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν έργα πρασίνου σε συγκεκριμένους εμβληματικούς θύλακες για την πόλη, αλλά και έργα βιώσιμης κινητικότητας, όπως πεζοδρόμους και λειτουργία συστήματος διαχείρισης της μετακίνησης και της στάθμευσης.

Φορέας υλοποίησης των έργων είναι ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των σημαντικότερων αστικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των συνθηκών υποβάθμισης.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις, που εντάσσονται στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ενέκρινε ο κ. Τζιτζικώστας είναι:

1.Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα: Προϋπολογισμός 2.168.000 ευρώ. Περιλαμβάνει έργα πρόληψης και αποκατάστασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας, της εικόνας και της ελκυστικότητας της πόλης της Νάουσας. Ανάμεσα στα έργα περιλαμβάνονται:

-Αειφορική ανάπλαση και διαχείριση του Δημοτικού Πάρκου και σύνδεσή του με τον αστικό ιστό.

-Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη ως πρότυπου δημόσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής της κοίτης του Ποταμού Αράπιτσας.

-Πεζοδρομήσεις εντός του εμπορικού κέντρου, νησίδες πρασίνου και ανάπλαση πλατείας.

-Σύστημα διαχείρισης μετακίνησης και στάθμευσης.

2.Αστική κινητικότητα: Προϋπολογισμός 100.000 ευρώ. Περιλαμβάνει ενέργειες για τη βελτίωση του συστήματος αστικής κινητικότητας, μέσω της διεύρυνσης της χρήσης ήπιων μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και ενέργειες για τη μείωση της χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου, τη μείωση κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και συνεπώς τη μείωση των ρύπων. Ενδεικτικά περιλαμβάνεται η προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, αλλά και υποδομές για καθαρές μεταφορές.

3.Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος: Προϋπολογισμός 88.000 ευρώ. Προβλέπονται επεμβάσεις, που αναδεικνύουν τη Νάουσα σε πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αρχιτεκτονικού φωτισμού σε σημεία ενδιαφέροντος.

4.Ανάπτυξη – αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από δημόσιους φορείς: Προϋπολογισμός 165.000 ευρώ. Προβλέπεται να υλοποιηθούν ενέργειες που στοχεύουν στη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται εφαρμογές smart city, ειδικές θεματικές διαδρομές κτλ.