Σχέδιο επέκτασης και αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης σε Αγία Τριάδα και Ν. Επιβάτες

Σχέδιο επέκτασης και αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης σε Αγία Τριάδα και Ν. Επιβάτες

Ο δήμος Θερμαϊκού υπέβαλε αίτημα ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με σκοπό την υλοποίηση ενός έργου, με προϋπολογισμό 1.926.000,00 ευρώ.

Το έργο έχει να κάνει με την επέκταση και την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών Αγίας Τριάδας και Ν. Επιβατών. Ο εκσυγχρονισμός  των υποδομών του υδρευτικού δικτύου και η επέκτασή του, θα  δώσει λύση σε σημαντικά προβλήματα υδροδότησης.

Πρόκειται για πάγιο αίτημα των κατοίκων, οι οποίοι θεωρούν το έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή τους.

Ταυτόχρονα, θα διασφαλιστεί και η δημόσια υγεία, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας νερού, η αποτροπή επιζήμιων απωλειών και η δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, όπως σε περιπτώσεις μεγάλων βλαβών.

Για το σημαντικό κοινής ωφέλειας αυτό έργο, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Γιάννης Μαυρομάτης, τόνισε : «Οι κάτοικοι των οικισμών της Αγίας Τριάδας και των Ν. Επιβατών γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα υδροδότησης, που υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια και τα οποία γιγαντώνονται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Το έργο υποδομής της Επέκτασης και Αντικατάστασης του Δικτύου Ύδρευσης, έρχεται να προστεθεί στο έτερο εξέχουσας σημασίας έργο, της αντικατάστασης του εσωτερικού και εξωτερικού υδρευτικού δικτύου του Μεσημερίου, το οποίο μάλιστα υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο οικισμός. Πέρα από την αυτονόητη οικολογική διάσταση των έργων αυτών, με την προστασία ενός πολύτιμου, ανανεώσιμου μεν, περιορισμένου δε, φυσικού πόρου, αλλάζει ριζικά και η κατάσταση του υδροδοτικού συστήματος. Έτσι εξασφαλίζεται η επαρκής ποσότητα και η ανώτερη ποιότητα πόσιμου νερού, συνεισφέροντας κατ’ επέκταση στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των δημοτών μας».