Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Για σήμερα, Δευτέρα, είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Θα λάβει χώρα στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Ανακοινώσεις: Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Επερωτήσεις

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο: Έγκριση για τη μεταφορά προσωπικού της “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε.” της πρώην Ν.Α. Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Πάλλας, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.Μ.

2ο: Έγκριση για την αυτοδίκαιη ανάληψη εξόδων αυτοαπογραφής στο ΓΕ.ΜΗ. της εταιρίας “ΝΕ.Ο.Δ. Α.Ε.” για δημοσίευση απόφασης ορισμού εκκαθαριστών δύο ( 2) ορκωτών λογιστών.

Εισηγητής: Χρήστος Μήττας, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Ειδικός Αγορητής: Θεοφάνης Παπάς, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ.

3ο: Έγκριση  8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Χρήστος Μήττας, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

4ο: Έγκριση για την 1η τροποποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Κ.Μ.

5ο: Έγκριση για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

6ο: Έγκριση  για τον τρόπο επιλογής Εργοληπτικών – Μελετητικών επιχειρήσεων για τα έργα και τις μελέτες του ΠΕΔ έτους 2018 της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

7ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου «Έργο εγκατάστασης φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης λόγω αλλαγής καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

8ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

9ο: Έγκριση για τη χορήγηση  άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη στην Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 10ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

11ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

12ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

13ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Χαλκιδικής