Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Η 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στις 16.00, με 30 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδών Δαγκλή, Διαλέττη, Δεσπεραί» κατόπιν διεξαγωγής δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, η έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Ανάδειξη Ιστορικών Περιοχών Β’ και Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων», η εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης και αναμόρφωσης δικτύων ηλεκτροφωτισμού»

Διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης ειδικής ανάλυσης για την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων, ανάλυσης τάσεων και ανάπτυξης σεναρίων κ.ά., του έργου AIRTHINGS στο πλαίσιο του προγράμματος «BalkanMed 2014 – 2020», το αίτημα των «Special Olympics» για δωρεάν παραχώρηση μιας διαδρομής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, για δύο φορές την εβδομάδα.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης θα συζητηθεούν επίσης οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της οδού Αποστόλου Παύλου, μεταξύ των οδών Ολυμπιάδος και Κων. Μελενίκου, για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση τουριστικού περιπάτου», η αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, του Υπουργείου Εσωτερικών με ανώτατη χρηματοδότηση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ποσού 473.000 € , το αίτημα της οργάνωσης Terre des Hommes (TdH) που υλοποιεί δράσεις κοινωνικής ένταξης προσφύγων στην πόλη για παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Μαλακοπής για προπονήσεις, όπως επίσης η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού (υλικού και μηχανημάτων) με ανώτατη χρηματοδότηση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ποσού 320.000 € και η μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης