Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Για σήμερα στις 16.οο το απόγευμα στο Δημαρχείο είναι προγραμματισμένη η 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται 54 θέματα. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

Η συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Διεθνή Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Association Internationale Sans But Lucratif) με την επωνυμία «Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος»

Λειτουργία δημοτικών κέντρων ενισχυτικής διδασκαλίας, σχολικού έτους 2018-19

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια υλικών για τη μετατροπή συμβατικών φωτεινών σηματοδοτών σε LED

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν στη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων EUROCITIES και στο Δίκτυο EUROPA NOSTRA, για το 2018

Εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά μήκος της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα των 53ων Δημητρίων, προφεστιβαλικές και παράλληλες εκδηλώσεις

Υποβολή πρότασης – αίτησης συμμετοχής του Δήμου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018- 2019»

Διοργάνωση τιμητικού αφιερώματος σε λογοτέχνες της πόλης

Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας, έτους 2019