Συγχώνευση ΤΕΙ Πειραιά-Αθηνών: Και εγένετο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Συγχώνευση ΤΕΙ Πειραιά-Αθηνών: Και εγένετο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που προκύπτει από την συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά ενώ φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας εκφράζουν φόβους για κατάργηση τμημάτων και πιθανή αλλαγή γνωστικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί, όπως έχει κατ’ επανάληψη τονιστεί, ένα εμβληματικό και πρωτοπόρο εγχείρημα για την προώθηση του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας στην χώρα μας.Έχει ήδη ολοκληρωθεί πολύμηνη περίοδος διεξοδικού διαλόγου, στον οποίο συμμετείχαν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται, καθώς και η δημόσια διαβούλευση που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες”.

Εδώ και αρκετές ημέρες έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, οι οποίες προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις και με τη δέουσα προσοχή. Αυτές περιλαμβάνουν επεξεργασία του νομοσχεδίου από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Σύμφωνα με το υπουργείο τα περισσότερα στάδια έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται η οριστική κατάθεση του νομοσχεδίου στο τέλος της εβδομάδας ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες των συνεδριάσεων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας διαμαρτυρήθηκαν χθες μπροστά από το κτίριο της Βουλής για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, επισημαίνοντας οτι θα κλείσουν τμήματα και χιλιάδες φοιτητές θα βρεθούν να σπουδάζουν άλλο αντικείμενο απ’ αυτό που επέλεξαν.

Το Σχέδιο Νόμου, μεταξύ άλλων προβλέπει:

Το Πανεπιστήμιο θα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή έως την 31-12-2018, οπότε και θα αναλάβει πλέον καθήκοντα ο εκλεγμένος Πρύτανης και η Σύγκλητος. Οι εκλογές για τα λοιπά όργανα διοίκησης (Σχολών και Τμημάτων) θα διεξαχθούν νωρίτερα, έως την 1-4-2018.

Δημιουργούνται συνολικά πέντε Σχολές και 26 Τμήματα. Σήμερα, μαζί με τις εισαγωγικές κατευθύνσεις, υπάρχουν 42 Τμήματα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών όλων των Τμημάτων διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα 240 πιστωτικών μονάδων.

Επίσης ορίζεται η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. στα Τμήματα του πανεπιστημίου. Τα μέλη Δ.Ε.Π. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχηση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή). Η υπαγωγή και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς γίνεται από 1-9-2018.

Διάκριση εισάγεται μόνο για τους καθηγητές α΄ βαθμίδας, οι οποίοι εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις και για να μετατραπεί η θέση τους σε τακτική οφείλουν να καταθέσουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι φοιτητές των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, εντάσσονται στα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέχρι και την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2018 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα προγράμματα σπουδών των δύο Τ.Ε.Ι., ενώ τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019.

protothema