Στρασβούργο: Ψήφισμα για ενίσχυση της συνεργασίας Europol με τρίτες χώρες

Στρασβούργο: Ψήφισμα για ενίσχυση της συνεργασίας Europol με τρίτες χώρες

Ψήφισμα για μεγαλύτερη ενίσχυση της συνεργασίας της Europol με τρίτες χώρες (Ιορδανία, Τουρκία, Ισραήλ, Τυνησία, Μαρόκο, Λίβανο, Αίγυπτο και Αλγερία) ενέκρινε κατά τη τρέχουσα Σύνοδό του, το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η ενίσχυση της συνεργασίας στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων.

Από τους ευρωβουλευτές τονίστηκε ότι απαιτείται διεξοδική εκτίμηση των επιπτώσεων για την αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν από τις προτεινόμενες μεταφορές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Απαιτούνται σαφείς διασφαλίσεις, όχι μόνο για την προστασία των δεδομένων, αλλά και για την εξασφάλιση της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά νομικά πλαίσια, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και το πολιτισμικό υπόβαθρο των 8 χωρών σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο Ψήφισμα αναφέρεται ότι αν οι συμφωνίες, που θα διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εγκρίνει το Ευρωκοινοβούλιο, δεν παρέχουν επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ- ΜΠΕ.