Στο τραπέζι της 4ης αξιολόγησης πιθανές αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα

Στο τραπέζι της 4ης αξιολόγησης πιθανές αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα

Το θέμα του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας επαναφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι θεσμοί ενόψει της τέταρτης αξιολόγησης, εξέλιξη που καθιστά πολύ πιθανό το ενδεχόμενο αύξησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Το κόστος των ΥΚΩ τέθηκε για πρώτη φορά ως μνημονιακή υποχρέωση στην προηγούμενη αξιολόγηση με δέσμευση της χώρας για κλείσιμο του λογαριασμού των παρελθόντων ετών και, παράλληλα, δημιουργία μηχανισμού αυτόματης αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση ώστε να μη δημιουργούνται ελλείμματα. Στο πλαίσιο αυτό, τακτοποιήθηκε η εκκρεμότητα της ανάκτησης του κόστους που κατέβαλλε η ΔΕΗ από το 2012 και μετά. Ο σχετικός λογαριασμός έκλεισε, με τη ΔΕΗ να λαμβάνει 360 εκατ. ευρώ τα οποία για πρώτη φορά καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τον προσδιορισμό του ποσού η ΡΑΕ έλαβε υπόψη της και τη μείωση των δαπανών για ΥΚΩ που θα προκύψει από το 2018 με τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Οι πρόσφατες αναπροσαρμογές ωστόσο από τη ΡΑΕ στη μεθοδολογία χρέωσης των ΥΚΩ στη βάση του εξορθολογισμού τους έτσι ώστε να μην προκαλούνται υπέρμετρες επιβαρύνσεις όταν ανεβαίνουν οι καταναλώσεις, έχουν δημιουργήσει μικρά ελλείμματα. Τα ποσά που εισπράττονται για ΥΚΩ με τις νέες χρεώσεις είναι μικρότερα κατά μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως από εκείνα που απαιτούνται για να είναι πλήρως ισοσκελισμένος ο σχετικός λογαριασμός. Πρόσθετο έλλειμμα φέρεται να έχει προκαλέσει και η αναθεώρηση του ΚΟΤ με τη διεύρυνση των δικαιούχων από τις 680.000 στο 1,35 εκατ., αφού συμπεριέλαβε το σύνολο των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος. Οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους θεσμούς και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ζητήσει ήδη από την κυβέρνηση αναλυτικό υπολογισμό του κόστους των αλλαγών στο ΚΟΤ και στη μεθοδολογία χρέωσης των ΥΚΩ ώστε να καθορισθεί το ακριβές έλλειμμα. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες πληροφορίες, οι θεσμοί φέρεται να αμφισβητούν και την εκτίμηση της ΡΑΕ για το ύψος του περιορισμού του κόστους των ΥΚΩ από τη διασύνδεση των Κυκλάδων. Στην εκτίμηση πως η διασύνδεση των Κυκλάδων δεν επαρκεί για να καλύψει το νέο έλλειμμα που δημιουργείται στον λογαριασμό των ΥΚΩ φέρεται να καταλήγει και η ΡΑΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το όφελος από τη διασύνδεση των Κυκλάδων υπολογίζεται σε 100 εκατ. ευρώ. Ουσιαστική μείωση της δαπάνης των ΥΚΩ θα προκύψει από τη διασύνδεση της Κρήτης η οποία προωθείται μέσω δύο καλωδίων, ένα με την Πελοπόννησο (μικρή διασύνδεση) και ένα με την Αττική (μεγάλη διασύνδεση).

Η ΡΑΕ καλείται να λύσει εκ νέου την άσκηση των ΥΚΩ χωρίς δυνατότητα αυτή τη φορά αποφυγής της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, αφού πλέον έχει θεσμοθετηθεί η υποχρέωση της αυτόματης αναπροσαρμογής της χρέωσης ΥΚΩ για τον ισοσκελισμό του σχετικού λογαριασμού. Αυτός είναι και ο λόγος που η επαναφορά του θέματος από τους θεσμούς προκαλεί ήδη πονοκέφαλο στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας, που με μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να αποτρέψει τις αυξήσεις στις διαπραγματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση.

kathimerini