Στο ελληνικό δημόσιο η πλειοψηφία των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ

Στο ελληνικό δημόσιο η πλειοψηφία των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ

Επιστρέφει στο ελληνικό Δημόσιο η πλειοψηφία των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, σύμφωνα με διυπουργική απόφαση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Η κίνηση αυτή είναι σε συνέχεια παλαιότερης απόφασης (1906/2014) του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορούσε την ΕΥΔΑΠ. Βάσει εκείνης της απόφασης, σύμφωνα με το σκεπτικό της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, το Ελληνικό Δημόσιο είναι σκόπιμο να μην αποξενωθεί από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές είχαν μεταβιβασθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) τον Οκτώβριο του 2011. capital.gr