Στη Βουλή σχέδιο νόμου για τη χρήση ιατρικής κάνναβης

Στη Βουλή σχέδιο νόμου για τη χρήση ιατρικής κάνναβης

Στη Βουλή, προς συζήτηση και ψήφιση, έχει φτάσει το νομοσχέδιο για την ιατρική κάνναβη

Όπως αναφέρεται στο άρθρο ένα κατ´εξαίρεση εγκρίνεται η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης Cannbis Sativa L καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών  μονάδων  επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού  μονοπώλιο και τη διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς είτε την εξαγωγή τους.

Η έγκριση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν κολλήματα.
Ο ΕΟΦ είναι αυτός που θα εγκρίνει την παραγωγή και την κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. Στην έκθεση του  γενικού λογιστηρίου αναφέρεται πως απαγορεύεται εισαγωγή, διάθεση και εξαγωγή πρώτων υλών και ουσιών καθώς και η διάθεση και εξαγωγή  των ποικιλιών για την εκπλήρωση σκοπών που δεν συνάδουν με αυτούς για τους οποίους θεσπίζεται η ρύθμιση.

Στην έκθεση επίσης αναφέρεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά κυρίως σε νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα στον τομέα της μεταποίησης και παραγωγης κάνναβης και ότι το νομοσχέδιο θα έχει σημαντικά οφέλη στο κρατικό προϋπολογισμό και θα συμβάλει θετικά στην εθνική οικονομία μέσω της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων αφενός από την κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου και την ενίσχυση των εξαγωγών και αφετέρου από την φορολόγηση των εσόδων των δραστηριοτήτων.