Σε πτωτική πορεία οι ακάλυπτες επιταγές

Σε πτωτική πορεία οι ακάλυπτες επιταγές

Υποχώρηση κατέγραψε η αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών το Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας το ύψος ακάλυπτων επιταγών το Φεβρουάριο 2018 ανήλθε στα 11,5 εκατ. ευρώ, από 13,6 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο.

Οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίστηκαν τον Φεβρουάριο 2018 ανήλθαν στα 856 τεμάχια, ενώ τον Ιανουάριο ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 850. Τον Φεβρουάριο 2017 είχαν σφραγιστεί 758 επιταγές, ενώ πέρυσι τον Ιανουάριο ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 788.

Μείωση καταγράφηκε στις απλήρωτες συναλλαγματικές το Φεβρουάριο 2018 σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2017. Αναλυτικότερα το ποσό των απλήρωτων συναλλαγματικών ανήλθε στα 3,8 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές που αποσύρθηκαν το Φεβρουάριο 2018 ανήλθαν στα 1.756 τεμάχια, ενώ τον Ιανουάριο ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 2.206.cnn.gr