Σε νέα κτίρια δύο ειδικά δημοτικά σχολεία στην Κ. Μακεδονία

Σε νέα κτίρια δύο ειδικά δημοτικά σχολεία στην Κ. Μακεδονία

Μεταστεγάσεις σχολικών μονάδων σε ιδιόκτητα κτίρια των κατά τόπους Δήμων της Κ. Μακεδονίας, καθώς επίσης και καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις και ίδρυση νέων σχολείων, ενέκρινε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για τη σχολική χρονιά 2017-18, προκειμένου να διευκολυνθεί η διδακτική διαδικασία, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη Θεσσαλονίκη, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου απέκτησε νέο ιδιόκτητο εκπαιδευτήριο και πραγματοποιήθηκαν μεταστεγάσεις έξι σχολείων, όλων των βαθμίδων, σε ιδιόκτητα διδακτήρια ή σε νέες πτέρυγες άλλων σχολείων, ενώ εκκρεμούν μεταστεγάσεις για δύο επιπλέον σχολεία. Επίσης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε και λειτουργεί, για πρώτη φορά, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμαριάς.

Στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, για πρώτη φορά λειτούργησε σε νέο διδακτήριο το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου και για πρώτη φορά ιδρύθηκε και λειτουργεί το ΓΕΛ Πευκοχωρίου Χαλκιδικής (συστεγάζεται με το Γυμνάσιο). Γενικότερα πραγματοποιήθηκαν μεταστεγάσεις δέκα σχολείων και εκκρεμούν αυτές δύο ακόμη σχολείων.

Επιπλέον, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατύπωσε εγγράφως σύμφωνη γνώμη σκοπιμότητας για 40 προτάσεις που υπέβαλαν Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, στην πρόσκληση της Περιφέρειας για την υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτές, εννέα έργα έχουν ήδη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 και βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή πρόκειται να δημοπρατηθούν.

Στο πλαίσιο κατασκευής σχολικών διδακτηρίων με ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), πρόκειται να οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των σχολικών διδακτηρίων που θα κατασκευαστούν, 15 για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και ισάριθμα για τις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.