ΣΕΒΕ: Οι τέσσερις πυλώνες για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΕΒΕ: Οι τέσσερις πυλώνες για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας

Τους τέσσερις πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει ο ΣΕΒΕ, ενώ επισημαίνει την ανάγκη για μείωση των φορολογικών βαρών. Σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο Σύνδεσμος, στο πλαίσιο του 11ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας, οι πυλώνες είναι οι ακόλουθοι:

α. Ο τουρισμός σε όλες τις μορφές του

β. Η αξιοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης:  μέσω του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΛΘ δύναται να συσταθεί ένα οικοσύστημα μέσω του οποίου θα ωφεληθούν τόσο οι άμεσα εμπλεκόμενοι με το λιμάνι φορείς, όσο και συμπληρωματικοί κλάδοι. Ενδεικτικά η αναβάθμιση του λιμανιού μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να προσελκύσει επενδύσεις και να ενισχύσει τη μεταποιητική εξωστρεφή βιομηχανία, η οποία παραδοσιακά βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα με συναρμολόγηση, τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων.

γ. Ο αγροδιατροφικός τομέας, που αποτελεί και γενικότερα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό εμπόριο. Το πρόβλημα του μικρού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων αντιμετωπίζεται, αφενός, με την ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που από την φύση τους χρειάζονται μικρές παραγωγές και, αφετέρου, στην περίπτωση των αγροτικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης,  με τη συνένωση δυνάμεων μέσω της δημιουργίας clusters.

δ. Το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο: Όπως επισημαίνει ο ΣΕΒΕ, η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, χάρη στα εξαιρετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα , έχει αξιολογότατο ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικούς, ιατρούς, επιστήμονες, τους οποίους, δυστυχώς, δεν εκμεταλλεύεται και έμμεσα τους παροτρύνει να φύγουν. Η περιοχή θα μπορούσε ένα γίνει ένα κέντρο παροχής εξειδικευμένης γνώσης τόσο για την ελληνική βιομηχανία όσο και για ξένους επενδυτές που θα μπορούσαν πχ να έχουν τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και μηχανοργάνωσης στην Ελλάδα.

Τα εμπόδια

Όπως εξηγεί ο ΣΕΒΕ για να γίνουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να απομακρυνθούν τα αντικίνητρα που σήμερα υπάρχουν, με σημαντικότερο την υπερφορολόγηση της εργασίας (φόρων και ασφαλιστικών εισφορών), ιδιαίτερα στα άτομα με ικανότητες για τα οποία οι αμοιβές θα πρέπει να είναι υψηλότερες του μέσου όρου.

Η φοροεισπρακτική πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα, σημειώνει ο Σύνδεσμος, με τη συνεχή αύξηση των φόρων και των εισφορών αποτελεί τεράστιο αντικίνητρο προς οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση εγχώριου ή ξένου επενδυτή, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Απομακρύνεται έτσι ο στόχος της αύξησης των κρατικών εσόδων με παράλληλη αποδυνάμωση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο ΣΕΒΕ επικαλείται έρευνα Grant Thornton, η οποία αναλύει την εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων για το διάστημα 2010-2016 σε δείγμα 8.000 επιχειρήσεων. Από αυτήν προκύπτει ότι μόλις το 19% των επιχειρήσεων παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης και χρηματοοικονομική υγεία, ενώ αντίθετα το 50% των επιχειρήσεων έχει ανάγκη βιώσιμων αναδιαρθρώσεων καθώς εμφανίζει αδύναμη χρηματοοικονομική κατάσταση και συρρίκνωση της δραστηριότητάς της. Επίσης, από την έρευνα προκύπτει ότι το 58% των κερδών έχει αναλωθεί σε φόρους, το οποίο αποδεικνύει την αρνητική επίδραση του φορολογικού συστήματος στην κερδοφορία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η αναποτελεσματικότητα της φορολογικής πολιτικής που ακολουθείται αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι μόλις το 10% των επιχειρήσεων επιβαρύνονται το 84% των συνολικών φόρων.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒΕ προτείνει

α. άμεση μείωση των φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων στο 25% και 20% το 2023 για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις

β. φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας

γ. διεύρυνση της φορολογικής βάσης

δ. εντατικοποίηση των ελέγχων με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και πάταξη της φοροδιαφυγής/εισφοροδιαφυγής

ε. ενδυνάμωση φορολογικής συνείδησης

στ. κίνητρα μείωσης του μη μισθολογικού κόστους σε ό,τι αφορά τη συνεργασία ακαδημαϊκών και  ερευνητικών ιδρυμάτων/κέντρων με παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης

Στόχος είναι μέχρι το 2020 το 80% να προέρχεται από το 15% της φορολογικής βάσης και το 2023 από το 20%.

naftemporiki.gr