ΡΑΕ: Δημόσια διαβούλευση για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο

ΡΑΕ: Δημόσια διαβούλευση για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Δευτέρα 7 Μαΐου το νέο πλαίσιο για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο απομακρυσμένων από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου περιοχών, όπως ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του σχεδίου Απόφασης της Αρχής με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 18 Μαΐου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο ΥΜΑΘ ευρεία σύσκεψη για το θεσμικό πλαίσιο και την τιμολόγηση ανα περιφέρεια στο συμπιεσμένο/υγροποιημένο αέριο. Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος, αντίστοιχα, εκπρόσωποι Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), καθώς και δήμαρχοι του νομού Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΡΑΕ:

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4001/2011 και του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, όπως ισχύει, και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, νέο πλαίσιο για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο απομακρυσμένων από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου περιοχών (Πλαίσιο Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής και εφοδιασμού αυτών με Συμπιεσμένο/Υγροποιημένοo Φυσικό Αέριο).

Ειδικότερα, η ΡΑΕ ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 9 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/2018), κατά την οποία, «κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για τις εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) ή αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), σε συνέχεια των οποίων αναπτύσσεται δίκτυο διανομής για την τροφοδοσία περισσοτέρων του ενός Τελικών Πελατών καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 80 του Νόμου, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης».

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο Απόφασης της ΡΑΕ περιγράφεται λεπτομερώς η πρόταση της Αρχής σχετικά με την τροφοδοσία με φυσικό αέριο των Χρηστών που βρίσκονται σε Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής, καθώς και η δυνατότητα του Διαχειριστή για την ανάπτυξη Εικονικού Αγωγού CNG, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν των προτάσεων, συζητήσεων και διαβουλεύσεων με τους οικείους Διαχειριστές.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου σχεδίου Απόφασης της Αρχής (δείτε εδώ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 18 Μαΐου 2018.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.