Προσλήψεις απο τα ΕΛΤΑ στην Θεσσαλονίκη και την Πιερία

Προσλήψεις απο τα ΕΛΤΑ στην Θεσσαλονίκη και την Πιερία

66 προσλήψεις απο τα ΕΛΤΑ στην Θεσσαλονίκη και την Πιερία – Δείτε τις θέσεις τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περ.Δ/νση Ταχ. Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  εξήντα έξι (66) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Πιερίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 20/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/03/2018

dikaiologitika.gr