Που μπορούν να απευθύνονται οι δημότες που επλήγησαν από την πρόσφατη καταιγίδα

Που μπορούν να απευθύνονται οι δημότες που επλήγησαν από την πρόσφατη καταιγίδα

Πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν να απευθύνονται οι δημότες που επλήγησαν από την ισχυρή νεροποντή στις 10 Μαΐου, δίνει, με σημερινή του ανακοίνωση, ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Για φθορές σε οχήματα οι δημότες μπορούν να απευθύνονται, το συντομότερο δυνατό, με αίτησή τους στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Βασ. Όλγας 198, ΤΚ 54655, τηλ. 2313319855), απ΄ όπου θα ζητούν βεβαίωση έκτακτων καιρικών φαινομένων, για την Πέμπτη 10 Μαίου, την οποία ακολούθως θα προσκομίζουν στην ασφαλιστική τους εταιρεία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Για φθορές σε επιχειρήσεις, οι δημότες θα πρέπει να απευθύνονται, το συντομότερο δυνατό, με αίτησή τους στον δήμο Θεσσαλονίκης (τμήμα Πρωτοκόλλου, Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, ΤΚ 54636, 1ος όροφος), ζητώντας διενέργεια αυτοψίας και καταγραφή ζημιών. Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημιάς θα διενεργηθεί επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για φθορές σε κατοικίες (οικοσκευές), οι δημότες θα πρέπει να απευθύνονται, το συντομότερο δυνατό, με αίτησή τους στον δήμο Θεσσαλονίκης (τμήμα Πρωτοκόλλου, Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, ΤΚ 54636, 1ος όροφος), ζητώντας διενέργεια αυτοψίας και καταγραφή ζημιών. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημιάς θα διενεργηθεί επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου.

Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις (φθορές σε επιχειρήσεις και κατοικίες ), ο δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν συγκροτήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι αυτοψίες.