Ποιες αλλαγές έρχονται στον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη

Ποιες αλλαγές έρχονται στον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη

Αλλαγές που θα «διυλίσουν» τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και θα λάβουν νομοθετική ισχύ μέσα στο επόμενο δίμηνο, το πολύ, επέρχονται στον νόμο Κατσέλη. Στόχος είναι το μεγάλο «ξεκαθάρισμα» δανείων, ύψους 15 δισ. ευρώ, που έχουν βρει καταφύγιο στις διατάξεις του νόμου και στα οποία κρύβεται μεγάλη μερίδα στρατηγικών κακοπληρωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση όσα συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς, το «ποιόν» των αιτούντων την προστασία του νόμου Κατσέλη θα «ξεσκονίζεται» εκ των προτέρων, ώστε στο δικαστήριο να φτάνουν οι αιτήσεις όσων πράγματι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Όσοι παρακωλύουν τη δικάσιμο για την αίτησή τους, θα αποβάλλονται από το προστατευτικό πλαίσιο του νόμου. Για την αξιολόγηση της πραγματικής οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη θα επιβάλλεται άρση του τραπεζικού του απορρήτου. Ενώ η προστασία της πρώτης κατοικίας που παρέχει ο νόμος θα ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, χωρίς να υπάρχει περίπτωση παράτασής της.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις διατάξεις του νόμου Σταθάκη, με τις οποίες αναθεωρήθηκε ο ν.3869/2010 (ν. Κατσέλη), ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση κύριας κατοικίας με ή χωρίς προσημείωση ή υποθήκη, αν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για έναν ενήλικα (ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη σε 220.000 για ζευγάρι, 240.000 για οικογένεια με 1 τέκνο, 260.000 για οικογένεια με δύο τέκνα και 280.000 για οικογένεια με τρία τέκνα) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, δηλαδή κυμαίνεται μεταξύ 13.906 ευρώ και 40.800 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, τότε αναδιαρθρώνονται τα δάνεια με βάση τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη και του προσφέρεται πλήρης δικαστική κάλυψη.

β) Το Δημόσιο παρεμβαίνει πληρώνοντας μέρος της δόσης (έως και το 95% των μηνιαίων καταβολών επί τριετία), εφόσον η αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας κυμαίνεται μεταξύ 120.000 και 220.000 ευρώ, προσαυξημένη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, και το ετήσιο εισόδημα κυμαίνεται από 8.180 έως 24.000 ευρώ.

Με βάση τις αλλαγές που θα επέλθουν στο νόμο Κατσέλη, όσοι αποδεικνύεται πως τον χρησιμοποιούν για να αποφύγουν την αποπληρωμή οφειλών τους, θα χάνουν αυτομάτως την προστασία και θα ενεργοποιούνται εναντίον τους τα καταδιωκτικά μέτρα των οποίων είχαν πετύχει αναστολή. Την προστασία από τα καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών θα χάνουν όσοι αναβάλλουν τη δικάσιμο της αίτησής τους, καθώς ύστερα από δύο αναβολές θα γίνεται έλεγχος για το εάν πράγματι ο αιτών πληροί τα κριτήρια του νόμου και εάν όχι, θα αποπέμπεται αυτομάτως από αυτόν.

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στον νόμο θα απορρίπτεται επίσης αν αποδειχθεί δόλος εκ μέρους του. Ως δόλος θα εκλαμβάνεται π.χ. η μεταβίβαση (πώληση) ακινήτων σε συγγενείς, η απόκρυψη οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων, η πτώχευση εταιρείας κ.λπ.

Αποπομπή του οφειλέτη από τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου θα υπάρχει και στην περίπτωση που αυτός σταματήσει να αποπληρώνει την οφειλή του με βάση την ευνοϊκή ρύθμιση που έχει λάβει.

Σημειώνεται ότι η ευνοϊκή ρύθμιση οφειλής που θα λαμβάνει από το δικαστήριο ο οφειλέτης που έχει αιτηθεί υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη, δεν θα μπορεί να κληρονομηθεί. Έτσι, σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποβιώσει, οι κληρονόμοι του θα αναλαμβάνουν το χρέος στην αρχική του μορφή και όχι με την ευνοϊκή ρύθμιση για την αποπληρωμή του.

naftemporiki.gr