Πασχαλινή αγορά: Επάρκεια και διακυμάνσεις στις τιμές

Πασχαλινή αγορά: Επάρκεια και διακυμάνσεις στις τιμές

Επάρκεια και ποικιλία ειδών παρατηρείται γενικά στην αγορά, ενώ εντοπίζονται μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές και στην ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών, και ο καταναλωτής που θα επιλέξει με προσοχή τις αγορές του μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά. Αυτό τονίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με βάση έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της περιόδου του Πάσχα.

Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο συνολικό κόστος των δύο τυπικών καλαθιών (με αρνί και κατσίκι). Επίσης, μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη δεν είχαν παρουσιαστεί στην αγορά κατσίκια εισαγωγής, ενώ η διαφορά στις τιμές μεταξύ ντόπιων και εισαγόμενων αρνιών σε επίπεδο μέσου όρου δεν είναι σημαντική. Το κόστος για το τυπικό καλάθι με αρνί ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 60,89€ (από 41,41€ έως 92,44 €), ενώ για το τυπικό καλάθι με κατσίκι ανέρχεται σε 62,20 € (από 44,12€ έως 92,48€).

Σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων του καλαθιού κατά την περσινή περίοδο, παρουσιάζεται μείωση της τάξης του 5,95 % στο τυπικό καλάθι με αρνί και 8,01 % στο τυπικό καλάθι με κατσίκι. Προκειμένου να καταγραφούν οι διαφοροποιήσεις των τιμών στις διάφορες περιοχές της χώρας, με ενεργό συμμετοχή των κατά τόπους περιφερειακών Δ/νσεων Ανάπτυξης, διενεργήθηκε τιμοληψία σε πέντε μεγάλες πόλεις της χώρας (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα).

Οι τιμοληψίες έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα 28 – 30/3/2018, με μέριμνα και ευθύνη των κατά τόπους υπηρεσιών, σε σημεία των ανωτέρω πόλεων που οι ίδιες οι υπηρεσίες έκριναν ότι είναι αντιπροσωπευτικά. Σημειώνεται ότι για τεχνικούς και διοικητικούς λόγους, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί η έρευνα στη Θεσσαλονίκη για όλη τη χρονική περίοδο και για όλα τα ως άνω είδη. Γενικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης τα αμνοερίφια κατά την 28η/3/2018 κυμαίνονται στο 7,45 €/χγρ, τα αυγά 0,30 €/τεμ., ενώ αυξημένες  είναι οι τιμές στα φρούτα και τα λαχανικά.  naftemporiki.gr