Παρεμβάσεις ύψους 3,3 εκ. € στις Σέρρες μέσω του ΕΣΠΑ της Π.Κεντρικής Μακεδονίας

Παρεμβάσεις ύψους 3,3 εκ. € στις Σέρρες μέσω του ΕΣΠΑ της Π.Κεντρικής Μακεδονίας

Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 3,3 εκ. ευρώ,  στην πόλη των Σερρών θα υλοποιηθούν μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της ένταξης των συγκεκριμένων έργων στο ΕΣΠΑ από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι:

  • Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα:Προϋπολογισμός 2.150.000 ευρώ. Στόχος των παρεμβάσεων πρόληψης και αποκατάστασης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας, της εικόνας και της ελκυστικότητας της πόλης των Σερρών. Στα έργα που θα γίνουν περιλαμβάνονται επεκτάσεις πεζοδρόμων, η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της πλατείας ΙΚΑ, η αναβάθμιση παιδικών χαρών, η ανάπλαση του Κεντρικού Πάρκου, αλλά και η προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων.
  • Αστική κινητικότητα:Προϋπολογισμός 960.000 ευρώ. Σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν ενέργειες, που στοχεύουν στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, μέσω της διεύρυνσης της χρήσης ήπιων μέσων μαζικής μεταφοράς, στη μείωση της χρήσης ΙΧ, στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και στη μείωση των ρύπων –ειδικά του διοξειδίου του άνθρακα- καθώς και γενικότερα στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ενδεικτικά έργα είναι η αναβάθμιση των φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για άτομα με αναπηρίες, η ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, η εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων και η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  • Αναβάθμιση και προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της περιοχής:Προϋπολογισμός 190.000 ευρώ. Στους δυνητικούς δικαιούχους, εκτός του Δήμου Σερρών, περιλαμβάνεται και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών. Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες αναβάθμισης, ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της πόλης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ενέργειες, που αναδεικνύουν τις Σέρρες σε πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και μνημείων, ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών και εξοπλισμός εκδηλώσεων τουριστικής προβολής.
  • Ανάπτυξη – αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών:Προϋπολογισμός 54.000 ευρώ. Περιλαμβάνει ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, συστήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης – ενημέρωσης επιχειρήσεων και ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης δημοτικών ακινήτων (GIS).