Παράταση στη διαιτησία για την επένδυση της “Ελληνικός Χρυσός” στις Σκουριές.

Παράταση στη διαιτησία για την επένδυση της “Ελληνικός Χρυσός” στις Σκουριές.

Δίμηνη παράταση μέχρι τις 6 Απριλίου 2018, έλαβε η περίοδος διαιτησίας μεταξύ της Eldorado Gold Corporation και ελληνικού δημοσίου για την επένδυση στις Σκουριές, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

«Η παράταση προέκυψε κατόπιν αιτήματος της διαιτητικής επιτροπής και σε συμφωνία με την «Ελληνικός Χρυσός» και τα αρμόδια Υπουργεία», σημείωσε η εταιρεία.

Στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται πως η εταιρεία διατηρεί την πεποίθηση ότι η τρέχουσα διαιτητική διαδικασία, θα καταδείξει την προσήλωσή της στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Εταιρεία πιστεύει ότι, μέσω του ανοιχτού διαλόγου, τα δύο μέρη θα καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική ανάπτυξη των μεταλλευτικών της δραστηριοτήτων, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Χαλκιδική.