«Πάρτι» φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη-Τι απέκρυψαν δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, συνταξιούχοι

«Πάρτι» φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη-Τι απέκρυψαν δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, συνταξιούχοι

Γιατρός  που απέκρυψε εισοδήματα 3,8 εκ. ευρώ και δικηγόρος που δεν δήλωσε εισοδήματα 2,5 εκατ. ευρώ είναι μεταξύ των περιπτώσεων που έπεσαν στο φως στη Θεσσαλονίκη, οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Οι περιπτώσεις που αφορούν τη Θεσσαλονίκη είναι οι εξής:

*Ιατρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους 3.876.048.

*Δικηγόρος της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.537.604, από μη προσδιορισμένη πηγή.

*Λογιστής της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ποσού 754.860 .

*Μέλος νομικού προσώπου στην Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 2.219.024.

*Φυσικό πρόσωπο με συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, απέκρυψε εισοδήματα αγνώστου πηγής προελεύσεως

ύψους 782.356.

*Μέλος νομικού προσώπου στην Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα αγνώστου πηγής προέλευσης ύψους 842.084.

*Μέλος νομικού προσώπου στην Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα αγνώστου πηγής προέλευσης, ύψους 1.022.120.

*Μέλος νομικού προσώπου στην Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα αγνώστου πηγής ύψους 396.242 .