Ο Α. Λοβέρδος ενοχλείται από την ενδυμασία των βουλευτών!

Ο Α. Λοβέρδος ενοχλείται από την ενδυμασία των βουλευτών!

Δουλειά δεν είχε ο βουλευτής, νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος της ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος,  τα ρούχα των συναδέρφων του στη Βουλή τον ενόχλησαν!

Ο κ. Λοβέρδος επισήμανε σήμερα την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής (άρθρο 75) από βουλευτές που δεν εμφανίζονται ευπρεπώς ενδεδυμένοι στις συνεδριάσεις. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΣΥ ζήτησε το λόγο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας για να επισημάνει ότι στη σημερινή συνεδρίαση υπήρξαν δύο παραδείγματα στην αίθουσα που «ξεχειλίζουν το ποτήρι» και για να υπογραμμίσει ότι δεν είναι δυνατό να εμφανίζονται βουλευτές «με περιβολή που παραπέμπει σε παραλία».

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κανονισμού της Βουλής, οι βουλευτές οφείλουν να εμφανίζονται και να συμπεριφέρονται με τρόπo πoυ να ανταπoκρίνεται πρoς τη σoβαρότητα τoυ επιτελoύμενoυ έργoυ. Επίσης οφείλουν να απoφεύγoυν ενέργειες πoυ παρενoχλoύν την άνετη διεξαγωγή των εργασιών και να συμβάλουν καθένας ατoμικά στην ευπρεπή εμφάνιση της Boυλής.

Μολονότι ο κ. Λοβέρδος δεν κατονόμασε τους δύο βουλευτές που κατά την κρίση του δεν ήταν ενδεδυμένοι με τον προσήκοντα τρόπο, πληροφορίες ανέφεραν πως «έδειξε» έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και έναν βουλευτή της Χρυσής Αυγής.