«Οχι» Αποστόλου στην εθνικοποιήση Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

«Οχι» Αποστόλου στην εθνικοποιήση Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Την αντίθεσή του στην ιδέα της συγχρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο Γεωργίας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), καθώς όπως τόνισε κάτι τέτοιο «θα σηματοδοτήσει τάσεις επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ και παράλληλα θα οδηγήσει σε αύξηση του εσωτερικού ανταγωνισμού στην ΕΕ».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα να συνεχιστεί με αποκλειστική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και μετά το 2020, ενώ διαφώνησε με τις συζητήσεις για την εξωτερική σύγκλιση με αποκλειστικό κριτήριο την ανά εκτάριο ενίσχυση, καθώς «οι διαφορές που καταγράφονται μεταξύ των κρατών-μελών αντανακλούν τις διαφορετικές οικονομικές και γεωργικές συνθήκες τους».

Σημείωσε ακόμη, πως οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν δίκτυ προστασίας του γεωργικού εισοδήματος και θα πρέπει να συνδεθούν μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη, την απασχόληση, την προστασία του περιβάλλοντος. Ο κ.Αποστόλου, υποστήριξετον «πράσινο προσανατολισμό» της ΚΑΠ και ζήτησε περαιτέρω απλούστευση των κανόνων για να υπάρξουν μεγαλύτερα αποτελέσματα.

 Σε ότι έχει να κάνει με την αγροτική ανάπτυξη ο κ. Αποστόλου υπογράμμισε ότι «είναι μια πολιτική με πολλαπλές παρεμβάσεις» συμπληρώνοντας όμως πως «έχουν αναδειχθεί και αδυναμίες που αφορούν τις εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες διαπραγμάτευσης και εγκρίσεις των προγραμμάτων» ζητώντας την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών στο σχεδιασμό της νεας ΚΑΠ.
tanea