Ολες οι ΔΕΚΟ μπαίνουν στο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων

Ολες οι ΔΕΚΟ μπαίνουν στο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων

Σε μοχλό μετασχηματισμού της οικονομίας φιλοδοξεί να αναδειχθεί η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο), δρόμος που αυτοί που ξέρουν σημειώνουν ότι είναι στρωμένος με αγκάθια -υπό τις παρούσες συνθήκες διακυβέρνησης της χώρας- δεδομένου ότι απαιτούνται ρηξικέλευθες αλλαγές και ριζικός περιορισμός αποστεωμένων πρακτικών συνδικαλιστικών διοικήσεων που μέχρι πρότινος τις «χάιδευε» η πολιτεία.

Μετά από μια περίοδο «σιγής ασυρμάτου» δόθηκε χθες στη δημοσιότητα το στρατηγικό σχέδιο για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που διαθέτει στη φαρέτρα της η νεόδμητη εταιρεία, πλάνο που αφενός αποτελεί την παρακαταθήκη για τη βελτίωση της εικόνας των ΔΕΚΟ που έχουν περάσει στη δικαιοδοσία της και αφετέρου εμπεριέχει τον οδικό χάρτη ενεργειών για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο, στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας υπάγονται σήμερα τρεις εταιρείες ως άμεσες θυγατρικές, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»), καθώς και οι λεγόμενες «Λοιπές Θυγατρικές», που περιλαμβάνουν τις συμμετοχές του Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (και οι θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, Ελληνικές Αλυκές, Διώρυγα Κορίνθου και ΔΕΘ/HELEXPO. Επίσης, υπάγονται και οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Folli Follie ΑΕ, στις οποίες η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας. Τέλος, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) θα μεταβιβασθεί στην Εταιρεία εφόσον μετατραπεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις του υπουργού Οικονομικών ως μοναδικού μετόχου, αποτελεί βασικό εργαλείο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας για την επίτευξη της αποστολής της που είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας». Οπως συμπληρώνεται, το σχέδιο «δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας και λογοδοσίας και παράλληλα προσδιορίζει το πλαίσιο αναφορών και τις διαδικασίες παρακολούθησης της απόδοσης των θυγατρικών και δημοσιοποίησης όλων των σχετικών πληροφοριών. Το στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει οδηγό για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των θυγατρικών της Εταιρείας, και ειδικά των δημοσίων επιχειρήσεων, με ευθύνη των διοικήσεών τους».

Σημειώνεται ότι από την υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων εξαιρούνται το ΤΧΣ, οι εταιρείες στις οποίες η ΕΕΣΥΠ αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας, καθώς και το ΤΑΙΠΕΔ ως προς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησής του.

Υπογραμμίζεται ότι για την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η οποία έχει ενταχθεί στην ΕΕΣΥΠ ως άμεση θυγατρική, το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει την καθιέρωση της ΕΤΑΔ ως του κύριου φορέα διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου, την επιτάχυνση της πλήρους καταγραφής, ωρίμανσης και αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου και την αύξηση των εσόδων και της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ, στις προβλέψεις του σχεδίου υπάρχουν μέτρα και στόχοι αναδιοργάνωσης για την καλύτερη διαχείριση του προγράμματος αξιοποίησης που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και πρωτοβουλίες για την επικαιροποίηση ή συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας με στόχο τη διαφάνεια, την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων αλλά και τη βέλτιστη συνεργασία με τη δημόσια διοίκηση, όπου αυτό απαιτείται.

Στο στρατηγικό σχέδιο περιγράφεται επίσης ο μηχανισμός συντονισμού, ο οποίος καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ κράτους, Εταιρείας και δημόσιων επιχειρήσεων, και ειδικότερα τις διαδικασίες σχετικά με: α) τη διατύπωση της αποστολής των δημοσίων επιχειρήσεων, β) τη σύναψη συμβάσεων στόχων και απόδοσης και γ) την εκπόνηση δηλώσεων δεσμεύσεων των δημοσίων επιχειρήσεων αναφορικά με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.

Αναφορικά με την κατάθεση του στρατηγικού σχεδίου, η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, κα Ράνια Αικατερινάρη, επισήμανε ότι: «Εχουμε διαγνώσει τα δυνατά σημεία κάθε επιχείρησης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αδυναμίες που έχουν συσσωρευτεί επί σειρά ετών αλλά και τις ευκαιρίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας. Το στρατηγικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο σημαντικό ορόσημο και μια σταθερή βάση για την οργανωμένη και με ρεαλιστικό τρόπο λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων».