Οι φόροι “πνίγουν” τη μέση ελληνική οικογένεια, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ!

Οι φόροι “πνίγουν” τη μέση ελληνική οικογένεια, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ!

Εξαντλητικό είναι το φορολογικό βάρος για τη μέση οικογένεια με παιδιά  στην Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση Going for Growth του ΟΟΣΑ.

Μια ελληνική οικογένεια με μέσο μισθό, που εκτιμάται στα 900 ευρώ από την Ε.Ε., “ακουμπάει” το 38,2% του εισοδήματός της στην εφορία όταν ο μέσος όρος στις χώρες του οργανισμού δεν ξεπερνά το 30%  και στην Ιρλανδία -που πρόσφατα βγήκε από μνημόνιο- βρίσκεται στο 13,6%.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα του 2017, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της “Καθημερινής”, εφαρμοζόταν ο τέταρτος υψηλότερος συντελεστής φορολόγησης φυσικών προσώπων που φτάνει το 55% μαζί με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Σε υψηλότερη θέση είναι μόνο η Σουηδία με τον συντελεστή να διαμορφώνεται στο 57,1%, η Δανία με 55,8% και η Πορτογαλία με 56,2%. Αντίθετα, η Βουλγαρία από το 2008 μέχρι και σήμερα διατηρεί σταθερό τον συντελεστή στο 10%.

Πάντα  σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα οι άνεργοι λαμβάνουν επιδόματα που φτάνουν το 42% του εισοδήματος που ελάμβαναν ως εργαζόμενοι. Το αντίστοιχο ποσό στη Τσεχία και στην Ιταλία ανέρχεται στο 72,8% του εισοδήματος, στην Ολλανδία στο 78,9% και στο Λουξεμβούργο στο 90,8%.

Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για τους μακροχρόνια ανέργους καθώς μετά από πέντε χρόνια απουσίας από την αγορά εργασίας ένας άνεργος στην Ελλάδα παίρνει σχεδόν το 6,6% του εισοδήματος που λάμβανε πριν απολυθεί. Αντίθετα, στην Τσεχία συνεχίζει να παίρνει το 54,8 του εισοδήματος, στο Λουξεμβούργο το 67,9% και στην Ολλανδία το 66,87%.

Η κακή εικόνα της Ελλάδας εμφανίζεται και στον χώρο της εκπαίδευσης. Στην έκθεση επισημαίνεται πως η Ελλάδα έχει μεν υψηλή αναλογία αποφοίτων λυκείου και πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά έχει πάρα πολύ χαμηλές επιδόσεις σε σύγκριση με άλλα κράτη στην ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.