Οι νέοι της Ευρώπης συναντώνται σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Οι νέοι της Ευρώπης συναντώνται σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Διεθνής συνάντηση νέων διοργανώνεται σήμερα από το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας,  τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρέχει την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Το παρόν θα δώσουν εκπρόσωποι από πόλεις που είχαν και θα έχουν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, όπως και εκπρόσωποι δήμων από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές συνεργασίας των δήμων με την κοινωνία των πολιτών και θα είναι μια καλή ευκαιρία δικτύωσης και συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.