Με μειωμένο κόστος οι μετακινήσεις των πολυτέκνων στους συγκοινωνιακούς φορείς

Με μειωμένο κόστος οι μετακινήσεις των πολυτέκνων στους συγκοινωνιακούς φορείς

Με απόφαση της που δμοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η  Υπουργός Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, ανακοίνωσε την εξασφάλιση της απαραίτητης πίστωσης, ώστε οι πολύτεκνοι να μετακινούνται με μειωμένο κόστος στούς συγκοινωνιακούς φορείς.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, ύψους 5.265.000,00 ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μετακίνησης πολυτέκνων με μειωμένο εισιτήριο στους συγκοινωνιακούς φορείς.