Μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat

Μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat

Στο 20,7% μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 (23,3%), ωστόσο, η χώρα μας αν και κατέγραψε την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παραμένει πρωταθλήτρια στην ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε στο 20,7% τον Οκτώβριο του 2017, έναντι 20,8% το Σεπτέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο του 2016 βρισκόταν στο 23,3%.

Τον Δεκέμβριο (δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα), το επίπεδο της ανεργίας σε σχέση με τον Νοέμβριο παρέμεινε σταθερό στην ευρωζώνη και στην Ε.Ε., στο 8,7% και στο 7,3%, αντιστοίχως. Η ανεργία στην Ευρωζώνη κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2009 και στην Ε.Ε. το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2008. Ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2016 η ανεργία στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 9,7% και 8,2% αντιστοίχως.

Συνολικά τον Δεκέμβριο καταγράφονται 17,961 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 14,137 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ε.Ε. καταγράφονται στην Ελλάδα (20,7% τον Οκτώβριο) και στην Ισπανία (16,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,3%), στη Μάλτα και στη Γερμανία (3,6%).

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στους 990 χιλιάδες. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 17% και στις γυναίκες στο 25,4%.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα κυμάνθηκε τον Οκτώβριο στο 40,8%, έναντι 40,3% τον Σεπτέμβριο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ε.Ε. καταγράφονται στην Ελλάδα (40,8%), στην Ισπανία (36,8%) και στην Ιταλία (32,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχία (4,9%) και στη Γερμανία (6,6%). Τον Δεκέμβριο η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 17,9% και στην ΕΕ στο 16,1%.