Μέτρα για την αντισεισμική προστασία από τον δήμο Θερμαϊκού

Μέτρα για την αντισεισμική προστασία από τον δήμο Θερμαϊκού

Με δεδομένη την υψηλή εκδήλωση σεισμικής δραστηριότητας στη χώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη δρομολόγησης συντονισμένων έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας σε ότι αφορά στην αντισεισμική προστασία και την αντιμετώπιση των συνεπειών των φαινομένων.

Ο δήμος Θερμαϊκού και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχουν προχωρήσει σε στοχευμένες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.

Αναλυτικά οι ενέργειες περιλαμβάνουν:

• Την καταγραφή των χώρων καταυλισμού σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

• Την κατάρτιση «Μητρώου Χώρων Καταυλισμού Στεγαστικών Αναγκών του Πληθυσμού μετά από σεισμικά φαινόμενα».

• Τον υπό σύνταξη καθορισμό των σχεδίων εκκένωσης και την οργάνωση της επικοινωνίας μετά το σεισμό.

• Το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων μέσω του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας.

• Τη συνεργασία με όλες τις τοπικές εθελοντικές οργανώσεις (ΟΦΚΑΘ, ΕΘΟΠΑΚ, ΕΘΟΠΑΚΕ, Κυνηγετικός Σύλλογος Επανομής και περιχώρων), με τις οποίες υπάρχει άμεση επικοινωνία και ενημέρωση, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αντιμετώπισης των κινδύνων.

• Την πραγματοποίηση, στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, συνεδρίασης του Συντονιστικού ΤοπικούΟργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Θερμαϊκού, με θέμα «Ενέργειες και Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω σεισμού». Σε αυτήν ανταλλάχθηκαν απόψεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και κατατέθηκαν από το Δήμο, τα σχέδια χώρων καταυλισμού και στεγαστικών αναγκών του πληθυσμού από σεισμικά φαινόμενα. Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκη, 2η ΕΜΑΚ, ΜΕΡΥΠ/3ΕΓ, Α.Τ. Θερμαϊκού, Α’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας, Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, ΟΑΣΘ, ΕΘΟΠΑΚ και ΟΦΚΑΘ. Επίσης, παρευρέθηκαν μέλη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού και Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Μέσα σε όλα αυτά, εξαιρετικά σημαντικός αξιολογείται και ο ρόλος της ενημέρωσης του κόσμου, προκειμένου να προετοιμαστεί και να εκπαιδευτεί μέσα από σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις, σχετικά με το σεισμό και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, που συνίσταται να λάβει.