Κομισιόν: Νέα πανευρωπαϊκά μέτρα προστασίας για τους whistleblowers

Κομισιόν: Νέα πανευρωπαϊκά μέτρα προστασίας για τους whistleblowers

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις τεσσάρων ετών, πρότεινε σήμερα την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στην ΕΕ αναφορικά με τα επίπεδα προστασίας των λεγόμενων «μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος», δηλαδή των κατόχων πληροφοριών που αποφασίζουν να συμβάλλουν, αποκαλυπτοντάς τις, στην αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.

«Η σημερινή πρόταση θα εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ, ορίζοντας νέα, πανευρωπαϊκά πρότυπα», υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως «πρόσφατα σκάνδαλα, όπως το Dieselgate, τα LuxLeaks, τα Panama Papers ή οι εν εξελίξει αποκαλύψεις για την Cambridge Analytica, καταδεικνύουν ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία των πολιτών».

Αναλυτικά η σημερινή πρόταση, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, εξασφαλίζει πανευρωπαϊκή προστασία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στους εξής τομείς:

των δημοσίων συμβάσεων

των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

της ασφάλειας των προϊόντων

της ασφάλειας των μεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος

της πυρηνικής ασφάλειας

της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων

της δημόσιας υγείας