Κατασκηνώσεις για μαθητές και ΑμεΑ από τον Δ. Καλαμαριάς

Κατασκηνώσεις για μαθητές και ΑμεΑ από τον Δ. Καλαμαριάς

Ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Δήμο Καλαμαριάς για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑΜΕΑ.

Ο Δήμος Καλαμαριάς πραγματοποιεί και φέτος προγράμματα κατασκήνωσης σε άτομα με αναπηρίες και σε μαθητές δημοτικών σχολείων.

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τα ΑΜΕΑ

Ογδονταπέντε (85) άτομα με αναπηρίες θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν τις δεκαπενθήμερες καλοκαιρινές διακοπές τους, από τις 27 Αυγούστου εως και τις 10 Σεπτεμβρίου.

Τα άτομα αυτά θα απολαύσουν το κολύμπι, το παιχνίδι σε ένα χώρο με ειδικές δομές, εξειδικευμένους συνοδούς και ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα παραβρίσκονται επί 24ωρου βάσεως στ, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν διάφορες άλλες δραστηριότητες

Μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου και τις ώρες 8.30 – 14.30 να προσέρχονται στο Πολυδύναμο Κτίριο Πρόνοιας Καλαμαριάς (Ι. Παπανικόλα 18 και Αμισού – 2ος όροφος) προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αρμόδια υπάλληλος Λένα Γραμματικοπούλου τηλ. Επικοινωνίας 2313 314 502.

Κατασκηνώσεις για τους μαθητές

Οι μαθητές και οι μαθήτριες από τα Δημόσια σχολεία της Καλαμαριάς που τελείωσαν φέτος την Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη θάλασσα στη Χαλκιδική, την περίοδο από 3 έως 18 Αυγούστου. Η μεταφορά, η διαμονή και η διατροφή των μαθητών, είναι εντελώς δωρεάν. Η επιλογή τους γίνεται με κοινωνικά κριτήρια:

  1. Το Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα του προηγουμένου Έτους να είναι κάτω από 25.000 € . Σε περίπτωση διάζευξης, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ετησίων εισοδημάτων των δύο γονέων, όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα. Σε περίπτωση εισοδήματος που δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, και συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το Έτος 2017.
  2. Ανεργία ενός τουλάχιστον από τους γονείς, αποδεικνυόμενη με πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ κάρτα ανεργίας σε ισχύ
  3. Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών
  4. Παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, αν οι μαθητές  για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να  δώσουν  τα στοιχεία στο σχολείο τους, μπορούν να εγγραφούν στις κατασκηνώσεις, προσκομίζοντας  υπεύθυνη δήλωση του γονέα-κηδεμόνα, μαζί με ένα από τα παραπάνω κριτήρια-δικαιολογητικά και το ενδεικτικό ή το απολυτήριο του σχολείου.

Καλοκαιρινές διακοπές πενταήμερης διαμονής οργάνωσε ο Δήμος από τις 4 Ιουνίου έως και τις 4 Ιουλίου σε κατασκήνωση στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής για τα 150 μέλη του ΚΑΠΗ Καλαμαριάς.