Κατά 1/3 μειώθηκαν οι αιτούντες για άσυλο στη Γερμανία

Κατά 1/3 μειώθηκαν οι αιτούντες για άσυλο στη Γερμανία

Θεαματική μείωση παρουσιάζει ο αριθμός όσων αιτούνται άσυλο και λαμβάνουν επιδόματα από το γερμανικό κράτος.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή, στατιστική υπηρεσία της χώρας(Destatis), η μείωση ανέρχεται σε 36% σε σχέση με πέρυσι.

Χαρακτηριστικά, στα τέλη του Δεκεμβρίου, κρατικά επιδόματα λάμβαναν 468.00 άνθρωποι, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα οι δικαιούχοι ανέρχονταν σε 728.000.

Ο αριθμός του 2016 ήταν ήδη μειωμένος κατά 25% σε ετήσια βάση

Πάντως, σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία, οι αριθμοί αυτοί δεν συμπεριλαμβάνουν όλους τους αιτούντες άσυλο στη Γερμανία: όσοι έχουν στη διάθεσή τους χρήματα ή πηγή εσόδων απολαύουν μεν καθεστώς προστασίας ως αιτούντες άσυλο, αλλά δεν λαμβάνουν επιδόματα από το γερμανικό δημόσιο.

Το 2017, το γερμανικό κράτος δαπάνησε 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χορήγηση επιδομάτων σε αιτούντες άσυλο, ποσό μειωμένο κατά περίπου 38% σε σύγκριση με το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα γερμανική ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.