Καθησυχαστική η γαλλική πρεσβεία για το μήνυμα προς τους Γάλλους της Ελλάδας

Καθησυχαστική η γαλλική πρεσβεία για το μήνυμα προς τους Γάλλους της Ελλάδας

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο της γαλλικής πρεσβείας προς τους Γάλλους πολίτες δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

Στο email αναφέρονταν οδηγίες προς τους Γάλλους πολίτες σε περιπτώσεις ανάγκης. Σε ανακοίνωση της η γαλική πρεσβεία τονίζει πως πρόκειται για διοικητική διαδικασία ρουτίνας που έχει αποκλειστικά σαν στόχο να ενημερώσει τους Γάλλους που ζουν στην Ελλάδα για το πως θα προφυλαχθούν απέναντι στο ενδεχόμενο φυσικών καταστροφών.

Η Πρεσβεία αναφέρει επίσης πως σκοπός του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν η ενημέρωση των πολιτών για τη νέα πλατφόρμα που έχει τεθεί σε λειτουργία και τους επιτρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Στην ανακοίνωση, η γαλλική πρεσβεία διευκρινίζει τέλος ότι το email της δεν σχετίζεται με θέματα επικαιρότητας.

Το email είχε προκαλέσει αναστάτωση επειδή αναφερόταν:

«Σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, όλοι οι Γάλλοι υπήκοοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο και διαμένουν στην Ελλάδα, θα απευθύνονται στον υπεύθυνο ασφαλείας του γαλλικού προξενείου ή της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα. Στο σχέδιο του προγράμματος ασφάλειας της γαλλικής κοινότητας, η υπηρεσία του προξενείου της γαλλικής πρεσβείας σας παρέχει κάποιες πληροφορίες».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Μία από τις ουσιαστικές αποστολές του γαλλικού διπλωματικού δικτύου είναι η προστασία των συμπολιτών μας στο εξωτερικό. Σ’αυτό το πλαίσιο, οι πρεσβείες της Γαλλίας σε όλες τις χώρες του κόσμου υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας και προειδοποίησης της γαλλικής κοινότητας που είτε κατοικεί είτε ταξιδεύει στην Ελλάδα.

Αυτό συμβαίνει στις χώρες που παρουσιάζουν μεγάλο σεισμικό κίνδυνο ή είναι ευάλωτες σε σημαντικές φυσικές καταστροφές. Για του Γάλλους ταξιδιώτες, ένα από αυτά τα μέτρα είναι η δημιουργία από το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών μιας πλατφόρμας εγγραφής στην οποίαν ενθαρρύνονται να αναγράφουν τα στοιχεία τους όταν μετακινούνται εκτός Γαλλίας. Για την γαλλική κοινότητα που κατοικεί στην Ελλάδα, ένα άλλο μέτρο είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνομιλητών μεταξύ των μελών της γαλλικής κοινότητας και η εγγραφή των κατοίκων στην ενημερωτική πλατφόρμα του προξενείου.

Στην Ελλάδα, όπως όλες οι πρεσβείες, η πρεσβεία της Γαλλίας κινητοποιείται για την ασφάλεια των Γάλλων υπηκόων. ΄

Εχει ήδη δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια ένα δίκτυο υπευθύνων ανά γεωγραφικό τομέα. Έγινε αντιληπτό ότι το δίκτυο έπρεπε να γίνει περισσότερο γνωστό στους Γάλλους υπηκόους σε μια χώρα με σημαντικούς φυσικούς κινδύνους, όπως οι σεισμοί και οι πυρκαγιές. Απεφασίσθη λοιπόν να σταλεί ένα μήνυμα, το οποίο δεν έχει τον χαρακτήρα συναγερμού, προς ενημέρωση της γαλλικής κοινότητας σχετικά με την ύπαρξη δυνατότητας εγγραφής και σχετικά με τη λειτουργία του συστήματός μας.

Το εν λόγω μήνυμα, που δεν προοριζόταν για δημοσιοποίηση, απευθύνεται λοιπόν με τον συνήθη τρόπο στα μέλη της γαλλικής κοινότητας. Έχει διοικητικό χαρακτήρα, ανταποκρίνεται σε ένα σύνηθες διάβημα όλων των γαλλικών προξενείων στο εξωτερικό και δεν έχει καθόλου στοιχεία συναγερμού ή επικαιρότητας.