«Κάλλιο επίδομα ανεργίας παρά μισθός»- Μεγαλύτερο από το μέσο μισθό το επίδομα ανεργίας

«Κάλλιο επίδομα ανεργίας παρά μισθός»- Μεγαλύτερο από το μέσο μισθό το επίδομα ανεργίας

Καθηλωμένος κάτω από το όριο των 360 ευρώ το μήνα που είναι η τακτική επιδότηση της ανεργίας, εξακολουθεί να παραμένει ο μέσος μηνιαίος μισθός για 607.906 εργαζόμενους με μερική απασχόληση, ο οποίος ανέρχεται σε 349,53 ευρώ καθαρά, δηλαδή σε 416,09 ευρώ μικτά μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μηνός Αυγούστου 2017 του ΕΦΚΑ στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 48,94 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.161,72 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,45 ευρώ και 416,09 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 39,92 ευρώ και ο μέσος μισθός 532,93 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 64,32% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 61,47%. 4 Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,04% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 96,98%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,96 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,08 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,35.

Συνολικά υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή από τον τομέα του ΙΚΑ, «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 260.113 κοινές επιχειρήσεις και 9.180 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 2.112.252, εκ των οποίων 2.083.036 σε κοινές επιχειρήσεις και 29.216 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Αυγούστου – Ιουλίου 2017

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 43,45% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,62%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 0,74%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,60%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,41% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,38%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,16% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,87%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,43% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 5,21%.