Θα επιστρέφεται μέσω συμψηφισμού το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Θα επιστρέφεται μέσω συμψηφισμού το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Δύο νέοι όροι για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ισχύουν από σήμερα, σύμφωνα με διαδοχικές Υπουργικές Αποφάσεις τις οποίες εξέδωσε η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.

Οι όροι αυτοί αφορούν όσους έχασαν το ΚΕΑ, καθώς η πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού τους δεν αντιστοιχούσε με εκείνη την οποία δήλωσαν αρχικά και έτσι το ελάμβαναν -τουλάχιστον από ένα χρονικό σημείο και έπειτα- χωρίς να έπρεπε.

Σε αυτήν την περίπτωση, όσοι πληρούν από εκεί και πέρα (δηλαδή μετά την αναστολή) τα κριτήρια ένταξης στο ΚΕΑ, μπορούν να υποβάλλουν ξανά σε ένα μήνα αίτηση. Εφόσον λάβουν ξανά την εν λόγω ενίσχυση, αυτή θα πρέπει συμψηφισθεί με τα ποσά που έλαβαν προηγούμενα χωρίς να έπρεπε. Αυτό θα ισχύσει σε περίπτωση που δεν καταβάλλουν οι ίδιοι εφάπαξ τα ποσά αυτά.

Όσοι, όμως, δεν πληρούν τα κριτήρια, μπορούν να υποβάλλουν ξανά μεν αίτηση, αλλά σε έξι μήνες. Εφόσον λάβουν το ΚΕΑ, τότε αυτό θα συμψηφισθεί με τα ποσά τα οποία προηγούμενα έλαβαν χωρίς να πρέπει. Διαφορετικά, μπορούν προηγούμενα να πληρώσουν οι ίδιοι τα ποσά αυτά.

Πιο αναλυτικά, οι εν λόγω Υπουργικές Αποφάσεις ορίζουν πως σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων που δηλώθηκαν στην αίτηση και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού και, έτσι ανασταλεί η καταβολή του ΚΕΑ, ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Εάν το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια του προγράμματος, δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση τον επόμενο μήνα από εκείνο τον οποίο ανεστάλη η καταβολή του ΚΕΑ.

Προϋπόθεση γι΄αυτό, όμως, είναι να επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δηλαδή τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν χωρίς να έπρεπε.
Σε περίπτωση μη επιστροφής τους, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται στις επόμενες καταβολές.

2) Εάν το νοικοκυριό δεν πληροί πλέον τα κριτήρια δικαιούται να υποβάλει ξανά αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία αναστολής του ΚΕΑ.

Προϋπόθεση, όμως, είναι η εξής: Να έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (σ.σ. τα ποσά που δεν έπρεπε να καταβληθούν).

Μετά την πάροδο των έξι μηνών και σε περίπτωση μη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, το νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει ξανά αίτηση για το πρόγραμμα.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, τα ποσά που έπρεπε να επιστραφούν, αλλά δεν επεστράφησαν, συμψηφίζονται στις επόμενες καταβολές. Δηλαδή οι επόμενες καταβολές θα είναι μειωμένες ή και μηδενικές μέχρι να “εξοφληθούν” τα ποσά που έπρεπε να επιστραφούν.

capital.gr