Θα έρθει το ΜΕΤΡΟ στο Ωραιόκαστρο; Επιλέγοντας μεταξύ ανάπτυξης και υπανάπτυξης

Θα έρθει το ΜΕΤΡΟ στο Ωραιόκαστρο; Επιλέγοντας μεταξύ ανάπτυξης και υπανάπτυξης

Του Θεόδωρου Κουτρούκη*

Πρόσφατα ξεκίνησε η διαβούλευση σχετικά με την επέκταση του Υπόγειου Σιδηρόδρομου (ΜΕΤΡΟ) στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στα σχέδια που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχει παραληφθεί η πρόβλεψη για σταθμό του ΜΕΤΡΟ στο Αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ Σταυρούπολης, δηλ. στις παρυφές του Ωραιοκάστρου. Αν τελικά επικρατήσει αυτή η επιλογή οι συνέπειες για το Δήμο Ωραιοκάστρου θα είναι πολύ δυσάρεστες.

Η επένδυση σε Δίκτυο του Μετρό είναι ιδιαίτερα επωφελής για μια περιοχή. Οχι μόνο λόγω της αύξησής του αριθμού των επιβατών, αλλά και εξαιτίας της βελτίωσης του  συστήματος μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή που τρέπεται σε ζωτικό πόλο ενός ευρύτερου δικτύου. Πέραν των κατοίκων του ίδιου του καλλικρατικού  Δήμου Ωραιοκάστρου, ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ θα μπορούσε να εξυπηρετεί κατοίκους της Ιωνίας, του Λαγκαδά, της Βόλβης αλλα και άλλους νομούς της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ θα διασφαλίσει την αύξηση της προσπελασιμοτητας των πολιτών στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (κι επομένως ελάττωση των κοινωνικών ανισοτήτων), την εξοικονόμηση χρόνου μετακινήσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης σε οργανισμούς και οικονομικούς πόλους υπερτοπικής σημασίας.

Πολυσήμαντα θα είναι και τα οφέλη των ιδιωτών και κοινωνικών επιχειρηματιών  που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία στις περιοχές γύρω από το σταθμό. Σε κοντινή απόσταση αναμένεται να αναπτυχθούν εμπορικά κέντρα και εν γένει επενδυτικές δραστηριότητες, ενώ θα αυξηθεί η ζήτηση για χώρους εγκατάστασης επιχειρήσεων.

Αξιοσημείωτες θα είναι και οι θετικές επιδράσεις στην απασχόληση που θα συμπεριλάβουν την αύξηση των θέσεων εργασίας στην περιοχή, την ενίσχυση της  κινητικότητας των εργαζομένων και τη γεωγραφική διεύρυνση της τοπικής αγοράς εργασίας.

Η φυσιογνωμία της περιοχής του σταθμού θα μεταβληθεί και θα καταστεί πιο φιλική στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) και σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου/ αναψυχής και πολιτιστικές δραστηριότητές.

Επιπλέον, θα αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον και ο ανάλογος εξοπλισμός γύρω από το σταθμό, θα ενισχυθεί η ασφάλεια (φύλαξη/αστυνόμευση), θα συντελεστεί αισθητική/περιβαλλοντική ανάπλαση κι εξωραϊσμός των πλησιέστερων περιοχών.

Κοντά στο δίκτυο του ΜΕΤΡΟ θα αναδυθούν νέες περιοχές οικιστικής ανάπτυξής, θα προστεθεί υπεραξία στα υφιστάμενα ακίνητα, θα ανέλθει η αξία της γης και θα εμφανιστούν ευκαιρίες ανοικοδόμησης.

Επιπροσθέτως, θα αυξηθεί ο τζίρος τοπικών επιχειρήσεων και θα βελτιωθεί η αναγνωρισιμότητα των εμπορικών καταστημάτων. Τέλος, οι κάτοικοι της περιοχής θα γίνουν μάρτυρες αλλαγών στα πρότυπα κατανάλωσης, και θα αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών στην τοπική αγορά αλλα και το τοπικό εισόδημα.

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμά ότι η εγκατάσταση ενός σταθμού ΜΕΤΡΟ πλησίον μιας περιοχής σηματοδοτεί μια ανακάμπτουσα οικονομία με πολυάριθμα παράπλευρα ωφελήματα.

Επομένως, το στοίχημα του ΜΕΤΡΟ είναι κρισιμότατο για το μέλλον της περιοχής. Αν με κατάλληλες ενέργειες των ενδιαφερόμενων φορέων και τοπικών αρχών επιτευχθεί η χωροθέτηση σταθμού του ΜΕΤΡΟ στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ, η ευρύτερη περιοχή θα βιώσει ένα μακρόπνοο κύμα οικονομικής ανόδου και ευημερίας. Αντίθετα αν η περιοχή αποκλειστεί από την βασική γραμμή του Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Δυτική Θεσσαλονίκη, το Ωραιόκαστρο θα καταδικαστεί για πολλά χρόνια σε οικονομική στασιμότητα και συγκοινωνιακή απομόνωση. Ο αγώνας για την εγκατάστασή του ΜΕΤΡΟ πλησίον του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι μια διελκυστίνδα ανάμεσα στο φως της πολύπλευρής ανάπτυξής και το σκοτάδι της οικονομικής δυσπραγίας. Η πολιτική και οικονομική ηγεσία της περιοχής με τη στήριξη των κατοίκων δεν έχει το δικαίωμα να αποτύχει σε αυτή τη διεκδίκηση.

* Ο Θεόδωρος Κουτρούκης είναι επίκουρος καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης