Η υπερφορολόγηση επαγγελματιών φέρνει λιγότερα έσοδα στο Δημόσιο

Η υπερφορολόγηση επαγγελματιών φέρνει λιγότερα έσοδα στο Δημόσιο

Οι μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές ανάγκασαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες να κλείσουν τις ατομικές τους επιχειρήσεις ή να συμπράξουν με άλλους για να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και τα Ταμεία.

Ταυτόχρονα και όπως εκτιμούν στελέχη της φορολογικής διοίκησης έχει αυξηθεί η φοροδιαφυγή από τους επαγγελματίες, με προφανή στόχο να περιορίσουν φόρους και εισφορές. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο τα έσοδα από την παρακράτηση (20%) από τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώθηκαν κατά 12,13% και διαμορφώθηκαν στα 59,26 εκατ. ευρώ έναντι 67,43 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2017.

Παράλληλα, καταγράφεται μείωση των εσόδων και από το τέλος επιτηδεύματος, κάτι που δείχνει ότι αρκετές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αναγκάστηκαν να βάλουν «λουκέτο». Τα έσοδα από την ανωτέρω πηγή μειώθηκαν κατά 4,6% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) φέτος παρατηρείται εκτόξευση των συστάσεων ομόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε.), κατά 58,51% το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Οι φοροτεχνικοί δίνουν την ακόλουθη ερμηνεία: φυσικά πρόσωπα – ελεύθεροι επαγγελματίες που όμως επιθυμούν να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να απολαύσουν τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σύνταξης, συνενώνονται και δημιουργούν ομόρρυθμες εταιρείες προκειμένου να μειώσουν τα κόστη τους.

Συνολικά τα έσοδα κατά τον πρώτο μήνα του έτους σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017 παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 4,48%. Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων, οι άμεσοι φόροι ανήλθαν στο 35,51% των φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι φόροι στο 64,49%. Σημειώνεται ότι την τελευταία πενταετία αυξάνονται συνεχώς οι εισπράξεις από τους έμμεσους φόρους, συνεπεία των αυξήσεων των συντελεστών του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι:

  1.  Τα έσοδα από φόρους στο εισόδημα των φυσικών προσώπων καταγράφουν αύξηση 15,97% (μισθοί και συντάξεις) η οποία οφείλεται στην κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου.
  2. Τα έσοδα από φόρους στο εισόδημα των νομικών προσώπων μειώθηκαν κατά 20,56%.
  3. Εντύπωση προκαλούν οι αυξημένες εισπράξεις από τον φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν τον Ιανουάριο του 2018 κατά 26,78%, καθώς πολλοί πολίτες προέβησαν σε αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις ακινήτων ενόψει των αναπροσαρμογών των αντικειμενικών αξιών.
  4.  Τα έσοδα από φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών αυξήθηκαν κατά 87,12% και διαμορφώθηκαν στα 48,53 εκατ. ευρώ έναντι 25,93 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2017.
    Τα έσοδα από την ανωτέρω πηγή, πέραν της μείωσης που παρατηρείται την περίοδο Ιανουαρίου 2014-2015, εφεξής παρουσιάζουν ανοδική τάση η οποία οφείλεται στην αυξημένη συμμετοχή των φορολογουμένων στις ρυθμίσεις οφειλών, καθώς επίσης και στο μέτρο της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων.
  5. Τα συνολικά έσοδα από τους έμμεσους φόρους παρουσιάζουν οριακή αύξηση σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν στα 2,57 δισ. ευρώ

kathimerini