Η στήριξη της επιχειρηματικότητας σε ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας σε ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Με αφορμή τα εξήντα χρόνια λειτουργίας της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πραγματοποιείται, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ημεριδα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Μαζί με τη θυγατρική της, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θέτουν στην υπηρεσία της Ελληνικής οικονομίας εργαλεία χρηματοδότησης τα οποία καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στην ημερίδα συμμετέχουν το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο συνεργάζεται στενά με τον Όμιλο ΕΤΕπ, όπως και πλήθος οργανισμοί του δημοσίου τομέα, που αναπτύσσουν και θα παρουσιάσουν δράσεις στήριξης ςτης επιχειρηματικότητας.

Το επιχειρηματικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το σύνολο των χρηματοοικονομικών αυτών εργαλείων και δράσεων, αλλά και να ακούσει χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς, σχετικά με τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια επιχείρηση ενδιαφέρουσα προς χρηματοδότηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12:30-13:00 Εγγραφές
13:00-14:30 Στηρίζοντας τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα

Θέματα:

Ποιες είναι οι επιλογές που έχουν οι επιχειρήσεις για τη χρηματοδότησή τους. Ποιες από αυτές τις επιλογές υποστηρίζει ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα.  Τί είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων του Σχεδίου Γιούνκερ.

Η εμπειρία μιας εταιρείας που ξεκίνησε από νεοφυής επιχείρηση κι έχει πλέον διεθνή παρουσία.

Επιχειρηματικές συμμετοχές και το Equifund: βάζοντας τα θεμέλια της επιχειρηματικότητας.

Ομιλητές:

Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Πάνος Μαρτίνης, CFO, Upstream

Peter Jacobs, Head of Investment Team for Greece, European Investment Bank

Jacques Darcy, Head of Mandate Management Equity, European Investment Fund

15:00-16:30 Δανειοδοτήσεις και συνδυασμός χρηματοοικονομικών εργαλείων

Θέματα:

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ομίλου ΕΤΕπ: δανεισμός μέσω εμπορικών τραπεζών, απ΄ευθείας δανεισμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδυασμός χρηματοοικονομικών εργαλείων.

ETEAN: συνδυασμός χρηματοοικονομικών εργαλείων για ρευστότητα κι επενδύσεις.

Η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Π., εργαλείο ενίσχυσης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Ομιλητές:

Μέλη της Επενδυτικής Ομάδας για την Ελλάδα (Investment Team for Greece) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Αντώνης Γεωργακάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕΑΝ

Γρηγόρης Μουτάφης Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ο.Α.Ε.Π.

16:45-18:30 Πάνελ

Θέμα: Τα τραπεζικά προϊόντα που υποστηρίζει ο Όμιλος ΕΤΕπ. Πώς να προσεγγίσει κανείς μια εμπορική τράπεζα.

Συμμετέχοντες: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Procredit Bank.

Συντονιστής από την ΕΤΕπ.

Θέμα: Επιχειρηματικές συμμετοχές. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που κάνουν μια επιχείρηση ενδιαφέρουσα επένδυση.

Συμμετέχοντες:

European Investment Fund

Νίκος Κούλης, Partner and CEO, DECA Investments

Βασίλης Μεζερίδης, Γενικός Διευθυντής,  Axel S.A.

Γιάννης Παπαδόπουλος, Partner, Eos Capital Partners

Συντονιστής: Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ

18:30-18:45 Κλείσιμο της ημερίδας