Η οικονομική κρίση έκλεισε τη θέρμανση στο νότο της Ευρώπης!

Η οικονομική κρίση έκλεισε τη θέρμανση στο νότο της Ευρώπης!

Ελλάδα και Κύπρος μπορεί να βρίσκονται στο Νότο της Ευρώπης αλλά οι κάτοικοι των δύο χωρών αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους σε σχέση με τους περισσότερους Ευρωπαίους.

Η έρευνα της Eurostat για το 2016 αποτελεί προϊόν ερωτηματολογίου προς τους πολίτες της Ευρώπης για την κατάσταση των εισοδημάτων και των συνθηκών διαβίωσής τους.

Βάσει των απαντήσεων στην δεινότερη θέση δηλώνουν ότι είναι οι Βούλγαροι με ποσοστό άνω του 39%, ενώ Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη θέση με 29,1% και 24,3% αντιστοίχως να υποστηρίζουν ότι αδυνατούν να θερμάνουν την οικία τους. Έπονται οι επίσης μεσογειακές χώρες Πορτογαλία κι Ιταλία.

Στον αντίποδα Φινλανδία, Λουξεμβούργο και Σουηδία. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι αφενός η οικονομική κρίση αφετέρου οι ανεπαρκείς πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, που εφαρμόζονται και σε περιορισμένο βαθμό ευνοούν αυτές τις παραδοξότητες σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες.

EURONEWS.COM