Η αδιαφορία Κουρουμπλή για το «κολπάκι» με τους skipper ιστιοφόρων, απειλεί τον θαλάσσιο τουρισμό!

Η αδιαφορία Κουρουμπλή για το «κολπάκι» με τους skipper ιστιοφόρων, απειλεί τον θαλάσσιο τουρισμό!

Του Κώστα Μπούρη

Ένα «κοπλάκι» και μια αδιαφορία υπουργού αποτελούν τη θανάσιμη συνταγή για ένα μεγάλο μέρος της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας, τον θαλάσσιο τουρισμό, καθώς οι λιμενικές αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους και είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τον υπουργό Ε.Ν. Παναγιώτη Κουρουμπλή απλά να αδιαφορεί να λύσει μια και καλή το θέμα έστω και στην έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου.

Ο λόγος για τους επαγγελματίες skipper, τους καπετάνιους δηλαδή των τουριστικών ιστιοφόρων σκαφών, που είτε δεν έχουν το ανάλογο δίπλωμα και δεν μπορούν να ασφαλιστούν, είτε αυτό γίνεται για να γλιτώσει ο πλοιοκτήτης την ασφαλιστική εισφορά.

Το «κολπάκι» που χρησιμοποιούσαν για χρόνια ήταν να εμφανίζονται ως «φίλοι» των πελατών – επιβατών, που στη πλειοψηφία τους είναι ξένοι τουρίστες. Όμως αυτό το «κολπάκι» φαίνεται ότι δεν «πιάνει» στις λιμενικές αρχές, με τον εκάστοτε λιμενάρχη να μην δίνει απόπλου όταν ο κυβερνήτης είναι Έλληνας και οι επιβάτες αλλοδαποί, υπό το φόβο ατυχήματος ή ναυαγίου!

Όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Κυβερνητών Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Αναψυχής (ΠΕΣΚΙΣΑ) το μείζον θέμα για τον ελληνικό τουρισμό, προκύπτει από την νομική ασάφεια και το έλλειμμα νομοθεσίας που ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις των κυβερνητών ενοικιαζόμενων σκαφών αναψυχής.

Λόγω του νομικού ελλείμματος υπάρχει και η αρνητική διάθεση των πλοιοκτητών σκαφών αναψυχής να ασφαλίσουν τους εργαζόμενους. Έτσι βρίσκονται όλοι σε καθεστώς παρανομίας, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται απόπλους των ιστιοφόρων σκαφών από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία. Όσοι κατορθώνουν να αποπλεύσουν ως δήθεν βοηθητικό προσωπικό παραμένουν ανασφάλιστοι σε ένα επάγγελμα που εγκυμονεί κινδύνους, για ενδεχόμενο ατύχημα ή ακόμα ναυάγιο.

Η συνάντηση της αντιπροσωπεία της ΠΕΣΚΙΣΑ με τον με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον υφυπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό, στις 4 Ιανουαρίου, φαίνεται ότι δεν απέδωσε καρπούς, παρά τις υποσχέσεις!

Στην συνάντηση, οι κυβερνήτες σκαφών έθεσαν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου, μια σειρά από ζητήματα επαγγελματικής κατοχύρωσης. Αναφέρθηκαν στη σχέση εργασίας των κυβερνητών με τον ιδιοκτήτη του σκάφους, στα προσόντα των κυβερνητών και στην διαδικασία πιστοποίησής τους. Και ακόμα στην «μαύρη» και αδήλωτη εργασία κυβερνητών. Ο υπουργός δεσμεύτηκε και από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα το καθεστώς παρέμεινε το ίδιο!

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να ναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος Ε.Ν. και πλήρωμα.

Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος, αν προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο, ενώ σε κάθε περίπτωση, ένας από τους επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει ο κυβερνήτης με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1599/1986 εκτός κι αν αυτή βεβαιώνεται με βάση δίπλωμα που κατέχει και το οποίο έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Αρχή.

Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ.6 άρθρ.16 του ν. 3232/2004, εκτός εάν είναι ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, ή υπάγονται στο ΝΑΤ αν είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί.

Μέχρι σήμερα ο skipper προσλαμβανόταν από τον ναυλωτή – τουρίστα, ο οποίος ήθελε να κάνει ένα ολιγοήμερο ταξίδι διακοπών στην ελληνικές θάλασσες, και επειδή συνήθως ήταν αλλοδαπός δεν είχε την δυνατότητα να συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με τον skipper, ώστε να νομιμοποιηθεί η εργασιακή σχέση τους. Έτσι ο νομοθέτης αποφάσισε να υπαγάγει την ασφάλιση του skipper στο τότε ΤΕΒΕ, προσδίδοντάς του την ιδιότητα του επιτηδευματία και η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όμως αυτή η κατάσταση άλλαξε αφού πλέον ο κυβερνήτης προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή – πλοιοκτήτη όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 94 του ν.4504/2017.

Οι Λιμενικές αρχές για να εκδώσουν τον απόπλου ζητούν βεβαίωση Ασφαλιστικών Εισφορών του κυβερνήτη, είτε από τον πλοιοκτήτη, είτε από τον ίδιο ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Κάποιοι κυβερνήτες δεν έχουν τη βεβαίωση –λόγω ασυμβίβαστου- και από την άλλοι κάποιοι πλοιοκτήτες «βολεύονται» και δεν ασφαλίζουν ούτε εκείνους που έχουν δικαίωμα και οι κυβερνήτες παρουσιάζονται ως «φίλοι» των επιβατών.

Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής:

Αν ο κυβερνήτης είναι αλλοδαπός και οι επιβάτες αλλοδαποί, ο λιμενικός συνήθως δέχεται τον χαρακτηρισμό «φίλος» αφού μεταξύ αλλοδαπών δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι πράγματι φίλος ή εργαζόμενος. Αν όμως ο κυβερνήτης είναι Έλληνας –που είναι οι περισσότεροι- και δεν έχει πιστοποίηση της ασφάλισης του, τότε ο λιμενικός δεν εκδίδει τον απόπλου.

Αποτέλεσμα, ή πλειοψηφία των σκαφών που πλέουν στη χώρα και φυσικά έχουν Έλληνες κυβερνήτες να κινδυνεύουν να μείνουν δεμένα στις μαρίνες και τα συμβόλαια με τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού να κινδυνεύουν να χαθούν!