Ηλεκτρικό ρεύμα από απορρίμματα θα παράγουν στη Δυτική Μακεδονία

Ηλεκτρικό ρεύμα από απορρίμματα θα παράγουν στη Δυτική Μακεδονία

Ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 1 MW, από το βιοαέριο των απορριμμάτων των ΧΥΤΑ δυτικής Μακεδονίας, θα παράγεται από την διαδημοτική εταιρεία των δήμων δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) ‘Ηδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής επικύρωσης της σύμβασης “Συλλογής και εκμετάλλευσης Βιοαερίου στον ΧΥΤΑ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας” ανάμεσα στην “Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – THALIS E.S.”  και την “ΔΙΑΔΥΜΑ” και εκτιμάται ότι η μονάδα θα μπορεί να λειτουργήσει σε 1,5 χρόνο από σήμερα, τα τέλη του 2019.

Στόχος της ΔΙΑΔΥΜΑ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι, μέσω της συλλογής και εκμετάλλευσης βιοαερίου του ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, η παραγωγή ηλεκτρισμού που θα διανέμεται στο δίκτυο. “Δεν αφήνουμε από τα απορρίμματά μας να πάει τίποτα χαμένο, εκμεταλλευόμαστε κάθε δυνατότητα αξιοποίησής τους που θα μας προσφέρει οικονομικό όφελος” δήλωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο γενικός διευθυντής της ΔΙΑΔΥΜΑ, Δημοσθένης Μαυρίδης.

Η μονάδα θα τροφοδοτείται από βιοαέριο που θα προέρχεται από τον ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργούσε αδιαλείπτως από το 2005 έως τον Ιούνιο του 2017 και δέχθηκε συνολικά 1.500.000 τόνους απορριμμάτων της  Δυτικής Μακεδονίας.

Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 1,5 εκ, ευρώ, το οποίο θα καταβάλλουν οι επενδυτές, ενώ στα 20 χρόνια, που προβλέπεται η διάρκεια της σύμβασης και η λειτουργία του εργοστασίου, ο ανάδοχος θα επιστρέφει ετησίως στην ΔΙΑΔΥΜΑ, το 8,2% επί του ακαθάριστου κύκλου εργασιών από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΙΆΔΥΜΑ ΑΕ βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας στην “πράσινη” διαχείριση των απορριμμάτων. Πριν από ένα χρόνο εγκαινίασε την λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), ένα σύγχρονο και μοναδικό για τη χώρα εργοστάσιο, κόστους 48 εκατ. ευρώ, που επιλύει το πρόβλημα της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ και που υλοποιήθηκε με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

“Δεν φοβόμαστε να υλοποιήσουμε περίπλοκα έργα, το αποδείξαμε στο παρελθόν με την δημιουργία της νέας ΜΕΑ που φέραμε εις πέρας χωρίς προβλήματα, θα το κάνουμε και τώρα με την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο” ανέφερε ο κ. Μαυρίδης και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι στόχος της εταιρίας είναι “να μεγιστοποιείται η προστασία του περιβάλλοντος αλλά να αυξάνονται και τα οικονομικά οφέλη προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας”.