Ε.Ε: Ενιαίο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών για όλα τα κράτη- μέλη

Ε.Ε: Ενιαίο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών για όλα τα κράτη- μέλη

Tη φορολόγηση των επιχειρήσεων στη χώρα, στην οποία πραγματοποιούν τα κέρδη τους, με βάση ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα, ζητάει με γνωμοδότησή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, το εναρμονισμένο σύστημα θα βασίζεται στη χρήση των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων των ψηφιακών επιχειρήσεων για τον υπολογισμό του φόρου που αναλογεί στην καθεμία από αυτές.

Ο στόχος της συγκεκριμένης κίνησης

Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα υπολογίζουν κέρδη και ζημίες τυχόν θυγατρικών που διατηρούν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο φόρος,  ο οποίος θα προκύπτει, θα κατανέμεται ανάμεσα στα κράτη μέλη, ανάλογα με τη χώρα, στην οποία δημιουργήθηκαν τα κέρδη. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσκοπεί στην εξάλειψη της πρακτικής αρκετών επιχειρήσεων, – η οποία παρατηρείται και στην Ελλάδα να εξελίσσεται με μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία χρόνια -, να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα σε κράτη – μέλη με ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές.

Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου προτάσεων, θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο φορολογικών διατάξεων, το οποίο θα αφορά σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι επιχειρήσεις δεν θα δίνουν λόγο στην εθνική φορολογική διοίκηση, αλλά στην ενιαία ευρωπαϊκή.

Το επόμενο βήμα αναφορικά με τη συγκεκριμένη πρόταση, είναι  να περάσει προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.forologikanea.gr