ΕΡΕΥΝΑ – Νέες προσλήψεις αλλά με μισθό έως 500 ευρώ – Καθεστώς η καθυστερημένη πληρωμή μισθού

ΕΡΕΥΝΑ – Νέες προσλήψεις αλλά με μισθό έως 500 ευρώ – Καθεστώς η καθυστερημένη πληρωμή μισθού

To 42,1% όσων προσλήφθηκαν το τελευταίο 12άμηνο λαμβάνει αποδοχές κάτω από 500 ευρώ το μήνα.

Η μερική απασχόληση φτάνει στο 57% σε αυτή την κατηγορία προσλήψεων, ενώ το 38% ή στερούνται την ασφάλιση που θα έπρεπε, δουλεύοντας υπό καθεστώς ευέλικτων μορφών εργασίας ή ακόμα χειρότερα δεν έχουν καθόλου ασφάλιση.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συμπεράσματα έρευνας που αφορά την Αττική και πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Marc, για λογαριασμό της Περιφέρειας και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ). Από την έρευνα διαπιστώνεται ξεκάθαρη επιδείνωση σε βασικούς δείκτες της αγοράς εργασίας, γεγονός που επιτείνει την εργασιακή ανασφάλεια, ενώ επιβαρύνει και την πορεία του Ασφαλιστικού Συστήματος.
 
Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι διατηρούνται οι συνθήκες εργασιακής απορρύθμισης, αφού μόλις το 57% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι λαμβάνει στην ώρα του, τον μισθό του…
 
Αποτέλεσμα όλων των στοιχείων που αναδεικνύονται στην έρευνα είναι το ένα στα δύο νοικοκυριά να δηλώνει ότι δυσκολεύεται να εξοφλήσει έγκαιρα οικιακούς λογαριασμούς (ρεύμα, τηλέφωνο, νερό), ενώ το 43% δηλώνει ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητική θέρμανση στο σπίτι του. Ας δούμε τα πιο βασικά στοιχεία της έρευνας που διεξήχθη σε 1.500 ερωτηθέντες, εργαζόμενους και άνεργους, στην περιοχή της Αθήνας.
 
Πιο συγκεκριμένα:

• Η μερική απασχόληση κυμαίνεται στο 30%. Είναι πάνω από 40% σε νέους και γυναίκες. Το 57% των προσλήψεων εντός του τελευταίου 12μήνου αφορούν μερική απασχόληση.

• Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη δήλωσε πως έχει το 82,7% των εργαζομένων. Το 10,3% ανέφερε πως είναι μεν ασφαλισμένος/η αλλά για λιγότερες ώρες/μισθό ενώ το 6,1% δήλωσε πως εργάζεται χωρίς ασφάλιση. Αυτασφάλιση δήλωσε το 0,8%.

• Όσο μειώνεται η ηλικιακή κατηγορία των εργαζομένων, τόσο μειώνεται και το ποσοστό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης. Χαρακτηριστικό είναι το ότι ο ένας στους τέσσερις εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 35 ετών (25,3%) δεν έχει πλήρη ασφάλιση. Το 16% αναφέρει πως έχει ασφαλιστεί για λιγότερες ώρες και το 9,3% εργάζεται ανασφάλιστος.

• Όσοι εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης στερούνται της ασφάλισης που αντιστοιχεί στις ώρες εργασίας τους ή δεν έχουν καμία ασφάλιση σε ποσοστό 38%.

• Η υποδηλωμένη εργασία βρίσκεται στο 10,3% των ερωτηθέντων και στο 6,1% η αδήλωτη εργασία. Τα ποσοστά αυξάνονται στο 16% και στο 9,3% αντίστοιχα, όταν οι ερωτηθέντες είναι νέοι.

• Το 25% των προσλήψεων τα τελευταία χρόνια δεν έχει πλήρη ασφάλιση.

• Το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει αναγκασθεί να εργασθεί Κυριακές.

• Ο μέσος όρος των καθαρών μηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στα 806 ευρώ. Τις χαμηλότερες αποδοχές έχουν οι γυναίκες και οι νέοι. Ο ένας στους πέντε εργαζόμενους πληρώνεται με μισθό κάτω των 500 ευρώ. Στην κατηγορία των μισθωτών με μισθό κάτω των 500 ευρώ βρίσκεται το 11,2% των ανδρών και το 27,8% των γυναικών. Οι εργαζόμενοι κάτω των 35 ετών πληρώνονται με μισθό κάτω των 500 ευρώ σε ποσοστό 31,5%, ενώ όσοι προσλήφθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες δηλώνουν πως έχουν μισθό κάτω των 500 ευρώ σε ποσοστό 42,1% γεγονός που καταδεικνύει την σαφή και συνεχή τάση μείωσης των αποδοχών.

• Το 35% των εργαζομένων δήλωσε πως για τις τυχόν υπερωρίες εκτός του συμφωνημένου ωραρίου, δεν πληρώνονται επιπλέον. Το φαινόμενο των απλήρωτων υπερωριών είναι συχνότερο στις γυναίκες (37% έναντι 33,7% των ανδρών).

• Μόνο το 57% των εργαζομένων δηλώνουν πως λαμβάνουν τον μισθό πάντα στην ώρα του χωρίς καθυστέρηση, ενώ το 42,5% των εργαζομένων αναφέρει προβλήματα στην καταβολή του μισθού τους. Συγκεκριμένα, το 33% των εργαζομένων δήλωσαν πως λαμβάνουν τον μισθό τους συνήθως με καθυστέρηση και το 9,3% των εργαζομένων αναφέρουν πως η καταβολή του μισθού τους καθυστερεί πάντα. Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων παρατηρείται σχετικά περισσότερο στις γυναίκες εργαζόμενες (45,3%) έναντι (39,6%) των ανδρών. Ο συνηθέστερος χρόνος καθυστέρησης είναι ο ένας μήνας.

• Οι έξι στους δέκα που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως παραμένουν σε καθεστώς ανεργίας περισσότερο από δύο χρόνια. Επίδομα ανεργίας λαμβάνει ο ένας στους δέκα άνεργους.

dikaiologitika.gr